Dringi dresi wakti siki,
SZF: ala dey fu a wiki!

"Gezond eten,
voldoende bewegen
Voor lichaam en geest
een zegen."

Leef bewust, sporten is een must.

"Think healthy, act wise.
Start with good food and exercise"

Met de SZF kaart bent u veilig verzekerd tegen de laagste premie van Suriname!

"Fa yu e waka, fa yu e firi,
Wan gosontu libi musu tron 
yu prisiri!"
"Onze gezondheid en die van onze gezinsleden
hebben we voor een groot deel in eigen hand."
SZF op Facebook
SZF kids
StudentenPremiebanner
Klantvriendelijk personeel SZF1
Klantvriendelijk personeel SZF
Ons Personeel
klantvriendelijk personeel 2

Huisartsenhulp

Inschrijving bij een huisarts is verplicht.
Als een persoon zich bij het SZF heeft laten verzekeren, ontvangt hij/zij naast de SZF-kaart, een artsinschrijfformulier in drievoud. Daarmee meldt de verzekerde zich ter inschrijving aan bij een huisarts naar keuze – een arts die een overeenkomst heeft met het SZF - en identificeert zich daarbij. Constateert de huisarts dat niet aan alle vereisten op het formulier is voldaan, zal deze betrokkene terugverwijzen naar het SZF.
Note:
SZF-verzekerden dienen voor huisartsenhulp zich alleen te wenden tot de huisarts waar zij geregistreerd c.q. ingeschreven staan.(Wachtdiensttijden en bij afwezigheid van de huisarts uitgezonderd)

Het kan gebeuren dat een huisarts een bepaalde reden heeft om een verzoek tot inschrijving van een verzekerde niet te honoreren of om een verzekerde die reeds bij hem/haar staat ingeschreven, niet meer als een bij hem/haar ingeschrevene te handhaven. Indien de verzekerde persisteert om bij die huisarts ingeschreven te worden, mag deze zich wenden tot het SZF.

Het Staatsziekenfonds heeft een samenwerking met:

  • Particuliere artsen
  • De Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.)
  • Artsen aangesloten bij een N.V.
  • Artsen aangesloten bij een stichting
  • Primary Healthcare Suriname (Medische Zending)

 

Hieronder aangehecht treft u lijsten met:

  1. Particuliere artsen werkzaam in Paramaribo
  2. Particuliere artsen werkzaam in de Districten
  3. Huisartsen aangesloten bij NVs en Stichtingen

Downloads