"Fa yu e waka, fa yu e firi,
Wan gosontu libi musu tron 
yu prisiri!"

"Gezond eten,
voldoende bewegen
Voor lichaam en geest
een zegen."

Leef bewust, sporten is een must.

"Onze gezondheid en die van onze gezinsleden
hebben we voor een groot deel in eigen hand."

"Think healthy, act wise.
Start with good food and exercise"

Dringi dresi wakti siki,
SZF: ala dey fu a wiki!

Gezondheidszorg....., het SZF uw waarborg

Zo eenvoudig kan het leven zijn, SZF-Zorgverzekering voor u en voor mij!

Met de SZF kaart bent u veilig verzekerd tegen de laagste premie van Suriname!

Soms blijf je beter waar je bent... SZF

Het SZF met kennis van zaken. Reeds 33 jaar!

SBZV banner 3
SZF op Facebook
SBZV banner 1
SBZV banner 2
SZF kids

Huisartsenhulp

Inschrijving bij een huisarts is verplicht.
Als een persoon zich bij het SZF heeft laten verzekeren, ontvangt hij/zij naast de SZF-kaart, een artsinschrijfformulier in drievoud. Daarmee meldt de verzekerde zich ter inschrijving aan bij een huisarts naar keuze – een arts die een overeenkomst heeft met het SZF - en identificeert zich daarbij. Constateert de huisarts dat niet aan alle vereisten op het formulier is voldaan, zal deze betrokkene terugverwijzen naar het SZF.
Note:
SZF-verzekerden dienen voor huisartsenhulp zich alleen te wenden tot de huisarts waar zij geregistreerd c.q. ingeschreven staan.(Wachtdiensttijden en bij afwezigheid van de huisarts uitgezonderd)

Het kan gebeuren dat een huisarts een bepaalde reden heeft om een verzoek tot inschrijving van een verzekerde niet te honoreren of om een verzekerde die reeds bij hem/haar staat ingeschreven, niet meer als een bij hem/haar ingeschrevene te handhaven. Indien de verzekerde persisteert om bij die huisarts ingeschreven te worden, mag deze zich wenden tot het SZF.

De Stichting Staatsziekenfonds heeft een samenwerking met:

  • Particuliere artsen
  • De Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D.)
  • Artsen aangesloten bij een N.V.
  • Artsen aangesloten bij een stichting
  • Primary Healthcare Suriname (Medische Zending)

 

Hieronder aangehecht treft u lijsten met:

  1. Particuliere artsen werkzaam in Paramaribo
  2. Particuliere artsen werkzaam in de Districten
  3. Huisartsen aangesloten bij NVs en Stichtingen

Downloads