GELDIGHEIDSDUUR OP DE VERZEKERINGSKAARTEN

Bijgewerkt: 27-08-2020 , Corporate Communications

Hierbij maakt de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) aan de gemeenschap bekend dat de geldigheidsduur op de verzekeringskaarten met als polis SZF, Bazo en BZV liggende in de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 geldig zijn tot en met 30 juni 2020.

Het SZF is genoodzaakt om deze tussenoplossing te brengen vanwege het feit dat zij zich thans in een transformatieproces tot digitalisering bevindt en daarbovenop het SZF rekening dient te houden met de door de Regering genomen maatregelen terzake Covid-19.

Wij vragen alle SZF verzekerden en dienstverleners hiermee rekening te houden.

Paramaribo, 8 mei 2020

Directie Stichting Staatsziekenfonds

Paramaribo, 8 mei 2020

Directie Stichting Staatsziekenfonds