RESTITUTIEAANVRAAG

Bijgewerkt: 21-09-2020 , Corporate Communications

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 in Suriname treft de afdeling Overige Declaraties (Restitutie) van de Stichting Staatsziekenfonds Suriname (het SZF) de volgende maatregelen:

  • Alle SZF-kantoren zijn met ingang van maandag 23 maart 2020 gesloten voor het publiek.
  • Hebt u gebruik gemaakt van de diensten van de logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, huidtherapeut, psycholoog of opticien dan maakt u voortaan gebruik van de Whatsapp-procedure.
  • Hebt u gebruik gemaakt van andere dan hierboven genoemde diensten en komt u in aanmerking voor restitutie dan volgt u de zogenoemde ‘drop off’-procedure.

De Whatsapp-procedure is als volgt:

• U slaat een van de volgende Whatsapp-nummers op:
   +597 881 44 65 of +597 863 73 18
• U maakt een foto van de volgende documenten:

o De kwitantie(s)
o De SZF-kaart
o De ID-kaart van de degene op wie de aanvraag betrekking heeft
o De bankgegevens: bankinstelling, bankrekeningnummer, naam rekeninghouder

• Het SZF doet de betaling uitsluitend middels bankovermaking of Mopé.
Wenst u de betaling via Mopé te ontvangen, dan appt u ook het daartoe bestemde telefoonnummer. U ontvangt te allen tijde een ontvangstbevestiging van het SZF.

De ‘drop box’-procedure is als volgt:

• U levert de originelen van bovengenoemde documenten, met uitzondering van de SZF-kaart en ID-kaart in een gesloten enveloppe.
• Op de enveloppe vermeldt u uw SZF-nummer en ID-nummer, naam SZF-verzekerde, naam indiener (indien nodig) en uw telefoonnummer.
• De enveloppe wordt gedeponeerd in de ‘drop box’ die geplaatst is op alle SZF-kantoren.
• Het SZF maakt binnen vijf (5) werkdagen contact met u over de status van de aanvraag.

Heeft u vragen? Maak contact op 477101 toestelnummers: 227, 288, 297.