VRIJWILLIG VERZEKERDEN

Bijgewerkt: 25-09-2020 , Corporate Communications

Het SZF introduceert online premiebetalen voor de Vrijwillig Verzekerden

Met ingang van maandag 23 maart 2020 is uw premiebetaling slechts mogelijk via bankovermaking of de Mopé-app. Kassa betalingen op de SZF kantoren is komen te vervallen.

De online procedure is voor een bankovermaking/internetbanking als volgt:

 • in de omschrijving uw SZF-nummer, naam en premieperiode vermelden. U maakt over naar een van de volgende bankrekeningnummers:
  • Finabank 1000408464 (voorheen 19352200)
  • Hakrinbank 205795605
  • DSB 1011006
  • DSB 8013292
  • Republic Bank Suriname 0120336195
  • VCB 122513468
 • U appt uw betalingsbewijs  naar het telefoonnummer +597 8414170  of
  +597 8414171 of verstuurt een e-mail naar het e-mailadres [email protected]  
 • U geeft in hetzelfde bericht aan op welk telefoonnumer u de nieuwe kaart(en) wenst te ontvangen

De online procedure via de Mope-app is als volgt:

 • Vanuit het SZF ontvangt u via de Mopé-app, (Whatsapp, mail of sms )een betaalverzoek waarin is opgenomen de te betalen premie en de periode waarvoor betaald moet worden.
 • Gaat u akkoord met dit bedrag, dan accepteert u het betaalverzoek en kunt u dit verzoek via de Mopé-app accepteren maakt u het te betalen bedrag vanuit uw Mopé-wallet over naar de e-wallet van het SZF.
 • De betaalverzoeken via de Mopé-app worden u uitsluitend toegestuurd door het telefoonnummer +597 896 52 26. Ontvangt u betaalverzoeken vanuit een ander nummer vragen wij u dit niet te accepteren.

Wij vragen alle vrijwillig verzekerden via +597 8414170  of +597 8414171 of via een e-mail naar het e-mailadres [email protected].

Eerdere berichten komen hiermee te vervallen.

Nieuwe aanvragen en bijschrijvingen geschieden uitsluitend via mail:

U dient te mailen:

[email protected]

Bij de indiening dienen de volgende bescheiden c.q. documenten te worden gemaild (nr. 4 t/m 9 zijn optioneel):

 1. Een volledig ingevuld SZF-aanvraagformulier Vrijwillig Verzekerden t.b.v. Personen;
 2. Een volledig ingevuld SZF Intakeformulier;
 3. Een verklaring (niet ouder dan 7 dagen) van een erkende laboratorium of gynaecoloog inzake graviditeit (zwangerschap). (Voor vrouwen van 15 tot en met 45 jaar);
 4. Identiteitsbewijzen van iedereen boven 16 jaar (ID);
 5. Familieboekje;/geboorte akte/geboorte bewijs; 
 6. SZF-uittreksel van CBB (voor concubines, studerende kinderen van 21 tot en met 26 jaar);
 7. Schoolverklaring voor studenten van 17 tot en met 26 jaar;
 8. Voogdijbeschikking/ Verklaring Bufaz (voogdijschap);
 9. Borgstelling (minderjarigen);
 10. Verblijfsvergunning/paspoort;
 11. Voorwaarden Personenverzekering;
 12. Medisch dossier meenemen bij het gesprek met een van de artsen van de Medische Dienst: -indien u onder behandeling bent (geweest <12 maanden) van een specialist; -indien u 50 jaar of ouder bent.

Individuele verzekering

 • Indien de aspirant-verzekerde zich alleen wil verzekeren dient hij de stukken genoemd in de punten 1, 2, 4 te overleggen.
 • Indien het een vrouwelijke aspirant verzekerde betreft is punt 3 ook van toepassing.
 • Afhankelijk van de situatie kan ook naar het familieboekje worden gevraagd.

Gezinsverzekering (2 personen of meer)

 • Voor Gezinsverzekering met inschrijving van wederhelft en/of kinderen, moeten de stukken genoemd onder punt 1, 2, 3, 4, 5 (van alle te verzekeren personen), 6, 7, 8 en 9 (indien van toepassing) worden overgelegd.
 • Bij de indiening moeten alle te verzekeren gezinsleden aanwezig zijn. Uitzondering op deze regel zijn pas geboren baby’s van reeds verzekerde vrouwen.

Betalingen geschieden uitsluitend via digitale betalingsapplicaties zoals: MOPE/ Mobile banking/ overmaking.