Premietabel

SZF Basispremie per juli 2022

  Leeftijd Premie in SRD
I  0 t/m 15  110,-
II  16 t/m 20  150,-
III  21 t/m 40  360,-
IV  41 t/m 50  450,-
V  51 t/m 60  550,-
VII  61 t/m 99  700,-
VIII  ≥ 100 jr.**  0,-

 

Bij ziekte:

Basispremie + toeslag*

  • toeslag m.b.t. ziektebeelden wordt bepaald door de Medische Dienst van het SZF.
  • **Elke ingezetene die reeds verzekerd is bij het SZF 
  • Let wel: de verzekering wordt aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden.
  • Indien het bij de aanvraag gaat om een vrouw die zwanger is, dan moet de hoofdverzekerde bij de aanvang van de verzekering een zwangerschapspremie betalen van SRD 12.000, - welk bedrag wordt gesplitst in een instappremie van SRD 6000, - dat in één keer moet worden betaald. De verzekerde krijgt dan een SZF-kaart met een geldigheidsduur van 6 maanden. Het resterende bedrag van SRD 6000, - mag u in één keer of in termijnen betalen. Afhankelijk van de door u betaalde premie(s) zal de geldigheidsduur van uw kaart worden bepaald.

De zwangerschapspremie wordt nimmer gerestitueerd. 

Bij late premiebetalingen betaalt u SRD 35,- administratiekosten per hoofdverzekerde. 

Voor meer informatie kunt u hierop klikken.