Premietabel

SZF Basispremie per 1 februari 2017

  Leeftijd Premie in SRD
I  0 t/m 15  72,-
II  16 t/m 20**  98,-
III  21 t/m 40**  170,-
IV  41 t/m 50  175,-
V  51 t/m 55  183,-
VI  56 t/m 60  190,-
VII  61 t/m 99  245,-
VIII  ≥ 100 jr.***  0,-

 

Bij ziekte:

Basispremie + toeslag*

  • * toeslag m.b.t. ziektebeelden wordt bepaald door de Medische Dienst van het SZF.
  • **Studenten van 17 t/m 26 jr. Op vertoon van een bewijs van een erkende onderwijsinstelling kunt u in aanmerking komen voor de studentenpremie van SRD 85, -. 
  • *** Elke ingezetene die reeds verzekerd is bij het SZF.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een vrouw die zwanger is moet de hoofdverzekerde bij de aanvang van de verzekering een zwangerschapspremie betalen van SRD 4.250,-. Deze zwangerschapspremie moet in één keer worden voldaan en krijgt de verzekerde een SZF-kaart met een geldigheidsduur van 12 maanden. De zwangerschapspremie wordt nimmer gerestitueerd. 

Bij late premiebetalingen betaalt u SRD 35,- administratiekosten. 

Stortingen kunnen plaatsvinden op één van de volgende bankinstellingen:

• DSB rekeningnummer: 10.11.006
• DSB Nickerie rekeningnummer: 80.13.292
• RB rekeningnummer: 0120.336.195
• Hakrinbank rekeningnummer: 20579.56.05
• VCB rekeningnummer: 122.513.468
• LBB/VCB rekeningnummer: 552.014.355
• SPSB rekeningnummer: 311.001.601
• Finabank rekeningnummer: 1000408464

Beleidsdiensten opzoeken

Resultaten gevonden
Er zijn geen resultaten gevonden