GEZONDHEIDSENCYCLOPEDIE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

94 resultaten gevonden

 • Aangeboren penisafwijking
  Wat is een aangeboren penisafwijking? De penis van de man heeft twee functies: als geslachtsorgaan en als transportorgaan voor urine. Er bestaan aangeboren afwijkingen waarbij de penis niet goed of geheel niet is aangelegd. Hypospadie Een van de meest voorkomende aangeboren afwijkingen aan de penis is hypospadie. Hierbij komt de plasbuis niet uit aan de top van de penis, maar aan de onderkant van de eikel of zelfs halverwege de penis of in het scrotum (de balzak). De penis krijgt hierdoor een kromming. Soms is hierdoor bij de geboorte in eerste instantie niet duidelijk of het om een jongen of een meisje gaat. De afwijking wordt meestal operatief verholpen als het jongetje ongeveer een jaar oud is. Kleine penis Ook kan de penis door ontwikkelingsstoornissen in groei achterblijven en daardoor een kleinere grootte hebben. In de regel lijdt een kleine penis niet tot problemen. Gevoelsmatig baart deze 'klacht' soms wel zorgen. Raadpleeg in dat geval de huisarts. Oorzaak van hypospadie Hypospadie ontstaat meestal spontaan. Soms komt het in de familie vaker voor en een enkele keer speelt het gebruik van DES door bijvoorbeeld een oma een rol.  Behandeling De behandeling is operatief. De opening van de plasbuis wordt verlengd tot op de top van de penis, de kromstand wordt gecorrigeerd en de esthetisch storende voorhuid wordt verwijderd of hersteld.23 okt. 2018.
  Lees verder
 • Aangeboren slokdarm-atresie
  De slokdarm vormt de verbinding tussen de mond en de maag. Voedsel wordt door de slokdarm geleid door middel van slikken en een regelmatige beweging van boven naar beneden. Bij een aangeboren slokdarm-atresie is sprake van een niet volledig aangelegde of een geheel ontbrekende slokdarm. De verbinding naar de maag is onvoldoende of ontbreekt helemaal. De aandoening wordt vaak na de geboorte ontdekt en moet met een operatie verholpen worden.  Hoe herken je een slokdarmatresie? Uitzonderlijk wordt het ontdekt op een echografie vóór de geboorte. Meestal wanneer de eerste voeding gegeven wordt: de baby kan de melk (en soms ook het eigen speeksel) niet wegslikken. Met een maagsonde tot in de maag raken, blijkt onmogelijk.
  Lees verder
 • Aangezichtspijn
  Wat is aangezichtspijn? In het kort: Bij aangezichtspijn (een vorm van neuralgie) is er sprake van hevige pijn in het gezicht. Aangezichtspijn kan chronisch of acuut zijn. De chronische vorm is onder te verdelen in typische of atypische aangezichtspijn. Typische aangezichtspijn kent verschillende subtypen. Van deze subtypen komt trigeminusneuralgie het meest voor. In het geval van chronische pijn kan de arts pijnstillers adviseren. Een pijnspecialist kan met behulp van zenuwblokkades de pijn proberen te verminderen. Over aangezichtspijn Pijn aan het gezicht, zoals de wang of de kaak, wordt aangezichtspijn genoemd. Geschat wordt dat tien procent van de bevolking wel eens aangezichtspijn heeft gehad. Aangezichtspijnen kunnen acuut of chronisch zijn.
  Lees verder
 • Aanmeldingsprocedure Bedrijven
  Aanmeldingsprocedure De aanmeldingsprocedure verloopt alsvolgt. 1. Via de afdeling Sales & Agency van het SZF worden een standaard aanvraagformulier en de voorwaarden van de Bedrijvenverzekering verstrekt. 2. Het standaard aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en ingediend op de afdeling Verzekerden Registratie tezamen met de relevante documenten, zoals: KKF uittreksel; Keuringsformulieren; Copie identiteitsbewijzen van de werknemers; Voor vrouwen in de leeftijdscategorie 15 t/m 45 jaar, een verklaring van een erkende laboratoriuminstelling of een gynaecoloog (afgestempeld en getekend), waarop wordt aangegeven of er sprake is van zwangerschap. Bij indiening van de aanvraag mag deze verklaring niet ouder zijn dan 1 week (7 dagen). 3. Een vrijblijvende offerte kan vooraf gemaakt worden, indien het bedrijf dit verzoek doet middels een schrijven, gericht aan de directie van het SZF. In dit schrijven dienen de werknemers en eventuele mee te verzekeren gezinsleden met hun respectieve geboortedata apart te worden opgebracht. 4. Het bedrijf wordt telefonische of via e-mail uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt reeds vastgesteld of de aanvraag wordt reeds vastgesteld of de aanvraag wordt goed gekeurd of afgekeurd. Bij een afwijzing wordt zulks alsnog schriftelijk bevestigd naar het bedrijf toe. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd dan worden de relevante documenten overhandigd aan het bedrijf voor invulling. 5. De ingevulde Aanmeldings- en intakeformulieren en de door het bedrijf getekende overeenkomst in 2-voud moeten binnen 30 dagen na ontvangst door de werkgever gezamelijk worden ingediend bij het SZF. De Medische Dienst van het SZF geeft aan welke aspirant verzekerden zich voor een gesprek moeten aanmelden. Als resultaat van het gesprek kan er een toeslag op de basispremie worden toegespast. 6. Vervolgens wordt aan het bedrijf medegedeeld de hoogte van de te betalen premie en wanneer die premie uiterlijk moet zijn voldaan. Is deze periode verstreken zonder dat het bedrijf de premie heeft betaald en wenst het bedrijf alsnog te worden toegelaten, moet deze opnieuw een aanvraag indienen. De vorige aanvraag komt hierbij te vervallen. 7. Nadat de premiebetaling is verwerkt door de kassier van het SZF ontvangt betrokkene het betalingsbewijs. Vervolgens wordt hij door de kassier verwezen naar de afdeling Verzekerden Registratie waarbij hij tegen overlegging van het betalingsbewijs ontvangt: 1 exemplaar van de getekende overeenkomst; de afgestempelde voorwaarden Bedrijvenverzekering; het informatieboekje m.b.t. het Voorzieningenpakket; de SZF-kaarten; vanaf dat moment is de verzekering van kracht; de artsinschrijfformulieren. De verzekerde dient zich met dit formulier eerst in te schrijven bij een huisarts naar keuze, alvorens hij gebruik kan maken van het voorzieningenpakket. Bedrijven, gevestigd in de districten kunnen zich wenden tot een (1) van de aldaar gevestigde kantoren van het SZF.
  Lees verder