GEZONDHEIDSENCYCLOPEDIE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

94 resultaten gevonden

 • Adrenogenitaal syndroom (AGS)
  Wat is het adrenogenitaal syndroom? Het adrenogenitaal syndroom, afgekort als AGS, is een erfelijke, chronische bijnieraandoening. Normaal maken bijnieren hormonen die onder andere zorgen voor de zout- en waterhuishouding (aldosteron) en voor de reactie bij stress, zoals koorts en lichamelijke inspanning (cortisol). De bijnieren produceren ook mannelijke hormonen (androgenen). Omdat de bijnieren bij AGS door een aangeboren defect te weinig cortisol produceren stimuleert de hypofyse de bijnieren overmatig; het gevolg is verhoogde productie van mannelijke hormonen. Bij meisjes zijn hierdoor de uitwendige geslachtsdelen bij de geboorte vaak vermannelijkt. Het defect in de bijnieren kan ook de productie van aldosteron betreffen. Dit leidt dan tot overmatig zoutverlies met als gevolg een ernstig ziektebeeld met uitdroging kort na de geboorte. Als de aldosteronproductie normaal is, wordt AGS meestal tussen het 4e en 6de levensjaar ontdekt door bijvoorbeeld te vroeg optredende puberteitskenmerken of groeiversnelling. De aandoening kan echter ook pas op volwassen leeftijd worden ontdekt (bijvoorbeeld door overmatige beharing bij vrouwen). Met de juiste begeleiding en behandeling kan een AGS-patiënt een goed leven leiden.
  Lees verder
 • Afasie
  Wat is afasie? Afasie is een taalstoornis waarbij je taalvermogens aangetast zijn of verdwenen. De letterlijke betekenis van afasie is ‘niet spreken’. Anders dan bij bijvoorbeeld dementie, worden de geestelijke vermogens van de patiënten in de regel niet aangetast. Afasie ontstaat door een hersenletsel, bijvoorbeeld bij een beroerte. Er zijn vele soorten afasie, afhankelijk van het hersengebied dat is aangedaan: Afasie van Broca. Hierbij kun je gebrekkig spreken en schrijven, spreek je vaak in telegramstijl en heb je moeite met woorden vinden. Je hebt meestal geen problemen met het begrijpen van gesproken en geschreven taal. Afasie van Wernicke. Met deze vorm kun je vloeiend spreken, maar de gebruikte woorden hebben geen betekenis en de zinnen kloppen niet. Ook heb je moeite met het begrijpen van taal. Globale afasie. Dit is de ernstigste vorm van afasie. Het is een combinatie van Broca’s afasie en Wernicke’s afasie, wat inhoudt dat je niet kunt praten en anderen niet kunt begrijpen. Hierbij kun je wel praten en taal begrijpen, maar je kunt niet herhalen wat je eerder gezegd hebt. Amnetische afasie. Dit is de minst ernstige vorm van afasie. Je kunt vloeiend praten en de zinnen kloppen, maar soms heb je moeite met het vinden van woorden.
  Lees verder
 • Afgenomen gezichtsvermogen
  Wat is een afgenomen gezichtsvermogen? Het is goed om de ogen regelmatig bij de opticien te laten controleren. Niet alle aandoeningen, zoals bepaalde soorten glaucoom die blindheid kunnen veroorzaken, geven namelijk duidelijke symptomen in het begin. Een vroegtijdige vaststelling en een snelle behandeling kan in die gevallen genezing mogelijk maken. Diagnose van een afgenomen gezichtsvermogen De opticien test het gezichtsvermogen op verschillende manieren. Met behulp van de kaart van Snellen (hierop staan acht reeksen drukletters van verschillende grootte en dikte) kan worden nagegaan of er iets mis is met de scherpte van het gezichtsvermogen. Bijziendheid, verziendheid of beeldvervormingen (astigmatisme) kunnen op die manier worden aangetoond. Elk oog kan ook afzonderlijk door een optometrist worden bekeken met een instrument dat oftalmoscoop genoemd word. Hiermee kan het inwendige deel van het oog worden bekeken om te bepalen of er sprake is van staar, glaucoom, netvliesloslating of van tekenen van een algemene aandoening zoals bloedarmoede, hoge bloeddruk of suikerziekte.
  Lees verder
 • Afkickverschijnselen
  Wat zijn afkickverschijnselen? Afkickverschijnselen worden ook wel onthoudingsverschijnselen of ontwenningsverschijnselen genoemd. Dit zijn (negatieve) verschijnselen die optreden na het stoppen van het gebruik van verslavende middelen zoals: Alcohol Drugs Nicotine Sommige medicijnen Naast dat iemand verslaafd kan raken aan middelen, is het ook mogelijk om verslaafd te raken aan bepaald gedrag zoals gamen of eten. Dit worden gedragsverslavingen genoemd en ook na het stoppen van deze vormen van bepaald gedrag kunnen er afkickverschijnselen optreden
  Lees verder