GEZONDHEIDSENCYCLOPEDIE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

29 resultaten gevonden

 • Faalangst
  Wat is faalangst? In het kort: Faalangst is een aandoening waarbij je continu bang bent om niet goed genoeg te presteren. De oorzaak van faalangst is vaak de angst om waardering te verliezen, te hoge verwachtingen van de omgeving of moeilijkheden door een leerstoornis zoals dyslexie. Veelvoorkomende lichamelijke symptomen bij faalangst zijn hartkloppingen, zweten en hoofdpijn. Voorbeelden van psychische symptomen zijn piekeren, erg verlegen zijn en smoesjes verzinnen. Voor behandeling van faalangst kun je terecht bij een psycholoog of faalangsttrainer. Over faalangst Bij faalangst ben je bang om niet goed genoeg te presteren. Je bent perfectionistisch en veeleisend naar jezelf. Door deze grote angst ga je soms juist onder je niveau presteren. Je hebt een negatief zelfbeeld en door gebrekkige eigenwaarde kun je terechtkomen in een negatieve, neerwaartse spiraal. Bij faalangst ben je vaak overtuigd van je onvermogen en onkunde. Als iets wel lukt, denk je dat dit door externe factoren komt. Als iets niet lukt, geef je wel jezelf de schuld. Faalangst kan belemmerend werken, zowel privé, in je sociale leven of op je werk of op school. Faalangst bij kinderen Ook bij kinderen komt faalangst veel voor. Omdat er een duidelijk verband is tussen faalangst bij jonge kinderen en depressies bij oudere kinderen en volwassenen, is het erg belangrijk dat er hulp wordt gezocht voor faalangst bij kinderen. Ook bij kinderen kan de faalangst in verschillende situaties tot uiting komen. Dit kan bij schooltaken zoals proefwerken zijn of sociale gebeurtenissen zoals een spreekbeurt houden. Ook in de gymles kunnen kinderen last hebben van faalangst. Vaak zijn deze kinderen bang om de waardering van klasgenootjes, leraren of hun ouders te verliezen. Bijna tien procent van de kinderen heeft een vorm van faalangst.
  Lees verder
 • Factor-V-Leiden (Trombose)
  Wat is Factor-V-Leiden? In het kort: Factor-V-Leiden is een erfelijke bloedstollingsziekte. Je hebt een verhoogde kans op trombose. De aandoening komt het meest voor bij blanke mensen. Factor-V-Leiden kan worden opgespoord via bloed- en DNA-onderzoek. Als je tot een risicogroep behoort heb je het recht om je te laten testen. Tijdige opsporing van Factor-V-Leiden is gunstig, het risico op trombose kan door medicatie worden verminderd. Over Factor-V-Leiden Factor-V-Leiden is een erfelijke bloedstollingsziekte, waarbij je een verhoogde kans hebt op trombose. Het is een afwijking van één van de stollingsgenen, waardoor er een verhoogde kans is op stolselvorming van het bloed, beter bekend als trombose. Factor-V-Leiden komt het vaakst voor bij blanke mensen. Ongeveer 5% van de blanke mensen heeft Factor-V-Leiden. Bij mensen met een andere genetische achtergrond komt Factor-V-Leiden minder vaak voor. Factor-V-Leiden dankt zijn naam aan het feit dat de eerste patiënt waarbij de genmutatie in het Factor V-gen werd aangetoond, geboren was in Leiden. Tijdens een zwangerschap is voor vrouwen met Factor-V-Leiden de kans op een trombosebeen zeven keer groter dan normaal. De zwangerschap zelf verloopt meestal wel normaal, alleen zijn goede controles en begeleiding wel noodzakelijk.
  Lees verder
 • Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP)
  Wat is Familiaire Adenomateuze Polyposis? Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) is een erfelijke ziekte van de darm. Bij deze darmziekte kun je honderden darmpoliepen tegelijk hebben. De poliepen ontstaan vaak al op jonge leeftijd en zitten vooral in de dikke darm, maar ze kunnen overal in je maagdarmstelsel voorkomen. De kans dat uit deze darmpoliepen dikkedarmkanker ontstaat is groot. Screening Wanneer een van je ouders ook Familiaire Adenomateuze Polyposis heeft, zal je al op vroege leeftijd onderzocht worden op de aanwezigheid van poliepen. Dit kan via een routinematige colonoscopie. Dit wordt regelmatig herhaald, om te controleren of er geen poliepen aanwezig zijn of wellicht zelfs al een vorm van darmkanker. Als je de leeftijd van 25 bereikt hebt, zal naast een colonoscopie ook een kijkonderzoek van de maag en twaalfvingerige darm plaatsvinden (gastroscopie) om te kijken of hier poliepen groeien. Via DNA-onderzoek kan er worden gekeken of je de mutatie in het APC-gen hebt.
  Lees verder
 • Fantoompijn
  Fantoompijn is pijn die gevoeld wordt in een geamputeerd of ontbrekend lichaamsdeel. De oorzaak van fantoompijn is niet bekend. Wel zijn er meerdere theorieën die fantoompijn proberen te verklaren, zoals doorgesneden zenuwen, een pijngeheugen en een reorganisatieprobleem in de hersenen. Fantoompijn gaat vaak aanvalsgewijs en wordt met name omschreven als een brandende stekende pijn. Fantoompijn hoeft niet altijd behandeld te worden, in enkele gevallen gaat fantoompijn vanzelf weg. Er is geen pasklare behandeling voor fantoompijn. Er zijn verschillende behandelingen die zich richten op de prikkeloverdracht van de zenuwen in de hersenen. Over fantoompijn Fantoompijn is pijn die gevoeld wordt vanuit een geamputeerd lichaamsdeel. Fantoom betekent letterlijk 'spook' of 'hersenschim'. Bij fantoompijn is er sprake van pijn vanuit een lichaamsdeel wat er in werkelijkheid niet meer is. Fantoompijn komt vaak voor: van alle mensen die een amputatie hebben ondergaan, heeft 50 tot 85% last (gehad) van deze vorm van pijn. Vooral direct na de amputatie hebben veel mensen last van fantoompijn, maar de pijn kan ook pas jaren later optreden. Hoewel mensen onbegrip vanuit de omgeving ervaren, is fantoompijn een wetenschappelijk aangetoond fenomeen. Fantoompijn lijkt op fantoomgevoel. In tegenstelling tot bij fantoompijn zijn er bij fantoomgevoelens geen pijnklachten. Bij fantoomgevoel wordt het ledemaat nog steeds ervaren als aanwezig, waardoor kou of warmte nog gevoeld wordt. Fantoomgevoel hoeft niet vervelend te zijn.
  Lees verder