Aandoening aan de voorhuid

Wat is de voorhuid?

De voorhuid is een plooi van de huid die de eikel van de penis bedekt. Als de voorhuid wordt teruggetrokken, komt de eikel bloot te liggen.

Bij sommige kinderen is de voorhuid te nauw; hij kan niet over de eikel worden getrokken. Probeer nooit met kracht te forceren, maar raadpleeg een arts. Ontsteking, verwonding of de aanwezigheid van genitale wratten zijn voorkomende aandoeningen aan de voorhuid.

Behandeling

Raadpleeg een arts bij klachten. Als bij behandeling de voorhuid gedeeltelijk verwijderd moet worden door middel van een besnijdenis, helpt dat vaak snel. Het is een betrekkelijk kleine ingreep zonder schadelijke of hinderlijke gevolgen.