ADD (Attention Deficit Disorder)

Wat is ADD?

Attention Deficit Disorder (ADD) is een aangeboren aandoening die wordt gekenmerkt door een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen. Hierdoor kunnen patiënten last krijgen van depressies, angststoornissen en slechte school- en werkprestaties. ADD is een subtype van ADHD en wordt ook wel het overwegend onoplettend type genoemd. ADD kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen.

ADD wordt veroorzaakt door een afwijking in de werking van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn moleculen die in de hersenen signalen doorgeven. Als je aan ADD lijdt, heb je een tekort aan de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Hierdoor wordt de informatie die naar de hersenen gaat minder efficiënt geregistreerd. Ook verandert de activiteit in bepaalde hersengebieden hierdoor. Voornamelijk de hersenactiviteit in het deel van de hersenen dat betrokken is bij functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing is minder. In ongeveer 75 % van de gevallen heeft ADD een erfelijke oorzaak.

Het belangrijkste symptoom van ADD is het hebben van concentratieproblemen. Hierdoor heb je bij ADD last van de volgende kenmerken:

 • Moeite met plannen en organiseren
 • Chaotisch en vergeetachtigheid
 • Moeite met het volgen van uitleg
 • Problemen met voltooien van taken
 • Emotionele wisselingen
 • Inactiviteit
 • Gebrek aan motivatie
 • Dromerigheid

Door deze kenmerken kan ADD een behoorlijke wissel trekken op je relaties en prestaties op je werk en school.

De diagnose voor ADD is niet eenvoudig te stellen. Vaak valt het niet op dat je aan ADD leidt en blijven de symptomen verborgen voor je omgeving. Met een ADD test kan de diagnose gesteld worden.

Bij de behandeling van ADD is het vaak nodig om de kennis van de omgeving van ADD-patiënten te vergroten. Dit kan met behulp van een zogenaamde 'parent management training' van de ouders. Ook leraren kunnen een training krijgen. Beiden leren hierdoor beter met de aandoening om te gaan. Wanneer dit onvoldoende resultaat geeft, kunnen medicijnen worden voorgeschreven.

Medicijnen
De medicijnen die bij ADD kunnen worden voorgeschreven zijn:

 • Methylfenidaat, ook wel Ritalin genoemd (dit medicijn wordt het meest gebruikt)
 • Stratterea
 • Concerta
 • Medikinet
 • Eqyasym

Overige behandelmethoden
Overige behandelvormen zijn:

 • Sommige artsen zetten dit in. Hierbij worden nieuwe neuronen aangelegd.
 • Aangepast dieet. Ook voeding heeft volgens sommige behandelaars een positieve invloed. Onder andere een glutenvrij, zuivelvrij en suikervrij dieet wordt aangeraden bij ADD.