Appendicitis (Blindedarmontsteking)

Wat is een blindedarmontsteking?

In het kort:

  • Bij een blindedarmontsteking is het wormvormig aanhangsel van de darm ontstoken. Dit bevindt zich rechtsonder in de buik.
  • Vaak herken je een blindedarmontsteking aan hevige buikpijn rechtsonder in de buik. De pijn kan ook in het midden van de buik beginnen.
  • Andere veelvoorkomende symptomen zijn misselijkheid en koorts.
  • Bij een ontsteking is een blindedarmoperatie meestal noodzakelijk. Hierbij wordt het wormvormig aanhangsel operatief verwijderd.

Over blindedarmontsteking

De blindedarm (de appendix) is een wormvormig aanhangsel van de darm en bevindt zich waar de dunne darm overgaat in de dikke darm; rechtsonder in de buik. De blindedarm is twee tot twintig centimeter lang, zo dik als een potlood en hol van binnen. De blindedarm is blind eindigend, vandaar de naam blindedarm.

In de medische wereld is de blindedarm een mysterieus stukje darm, het is namelijk onduidelijk wat de functie ervan precies is. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de functie van de blindedarm samenhangt met het immuunsysteem; het natuurlijke afweersysteem van het menselijk lichaam.

Een blindedarmontsteking kan op alle leeftijden voorkomen bij zowel mannen als vrouwen. In de leeftijdsgroep van 10 tot 30 jaar komt deze aandoening echter het vaakst voor.

De precieze oorzaak van een blindedarmontsteking is niet bekend. Mogelijk kan deze aandoening ontstaan doordat de blindedarm blind eindigend is en ziekteverwekkers hierdoor gemakkelijk kunnen binnendringen en een ontsteking veroorzaken. Een andere theorie is dat de blindedarmontsteking kan ontstaan wanneer een stukje hard geworden ontlasting de blinde darm afsluit.

De symptomen van een blindedarmontsteking komen vaak heel plots opzetten. Vaak wordt de buik pijnlijk en gevoelig. De pijn begint in het midden van de buik of maagstreek en verplaatst zich dan naar rechts en naar beneden, richting de onderbuik. Andere symptomen van blindedarmontsteking zijn misselijkheid, overgeven en koorts.

Wanneer je acute buikpijn rechtsonder in je buik krijgt, waarbij je niet meer goed kunt lopen en de pijn niet verdwijnt, maar vaak zelfs erger wordt, ga dan naar de huisarts. Een blindedarmontsteking gaat niet vanzelf over. Hoe langer je met een ontstoken blindedarm blijft rondlopen, hoe vervelender en gevaarlijker het wordt.

In principe moet de blindedarm bij een ontsteking onmiddellijk operatief worden verwijderd, omdat het gevaar bestaat dat de darm openspringt (geperforeerde blindedarm) en de geïnfecteerde inhoud in de buikholte terechtkomt. Dit kan tot buikvliesontsteking leiden - een ernstige en soms zelfs dodelijke ontsteking.

De blindedarm wordt tegenwoordig verwijderd door middel van een kijkoperatie. Hierbij ben je onder volledige narcose. Tijdens de operatie worden meestal drie kleine gaatjes in je buikwand gemaakt. Via deze gaatjes wordt de blindedarm dan verwijderd. Vroeger werd dit gedaan via een snee in de onderbuik. Het voordeel van een kijkoperatie ten opzichte van zo’n operatie is dat de hersteltijd hierbij een stuk korter is.

Een operatie is in dit geval wel noodzakelijk. Als je er op tijd bij bent is deze aandoening prima te verhelpen. Als de blindedarm verwijderd is, zijn er ook geen aanpassingen nodig op je manier van leven.

Na de operatie

Na de operatie bij blindedarmontsteking krijg je via een infuus vocht en medicatie toegediend. Had je een buikvliesontsteking? Dan krijg je ook enkele dagen antibiotica via een infuus. Na de operatie mag je gelijk weer eten en drinken.

Doorgaans mag je een tot drie dagen na de operatie naar huis. Dit kan oplopen tot zeven dagen als je antibiotica toegediend krijgt.