Astigmatisme

Wat is astigmatisme?

Astigmatisme is een refractieve aandoening of brekingsafwijking aan het oog. Het wordt ook wel “een cilinder” genoemd. Normaalgesproken is het hoornvlies van het oog regelmatig en rond. Bij astigmatisme is de bolling van het hoornvlies aan één kant vlakker, zoals bij een rugbybal. Astigmatisme gaat vaak gepaard met verziendheid of bijziendheid.

Door de kromming van het hoornvlies kan het oog niet alle lichtstralen in dezelfde richting bundelen. Om scherp te zien, moet er één brandpunt op het netvlies vallen. Bij astigmatisme komt de lichtstraling samen in twee brandpunten in plaats van één. Dit veroorzaakt een onscherp beeld.

We onderscheiden doorgaans twee typen astigmatisme:

 • Eenvoudig astigmatisme. Hierbij valt het ene brandpunt op het netvlies en het andere net vóór of achter het netvlies.
 • Samengesteld astigmatisme (compound astigmatisme). Hierbij vallen beide brandpunten op verschillende plekken ofwel vóór, ofwel achter het netvlies.

Astigmatisme kent de volgende oorzaken:

 • Astigmatisme is in de meeste gevallen aangeboren.
 • Veel mensen krijgen pas last van astigmatisme op oudere leeftijd.
 • Astigmatisme ontstaat soms door ernstige verwondingen aan het hoornvlies, bijvoorbeeld bij een ongeval of oogoperatie.
 • Bij deze zeldzame aandoening wordt het hoornvlies langzaam dunner en kegelvormig, waardoor astigmatisme optreedt.
 • Downsyndroom leidt bij ongeveer één op de vijf mensen tot astigmatisme.

Astigmatisme leidt tot een aantasting van het gezichtsvermogen. Symptomen die hierbij optreden zijn:

 • Onscherp of wazig zien
 • Verziendheid of bijziendheid
 • Concentratieproblemen door verminderde focus van de ogen
 • Hoofdpijn
 • Oogvermoeidheid

De behandeling van astigmatisme bestaat uit:

 • Een bril met cilindrische glazen. Dit zorgt voor een scherper beeld.
 • Speciale torische lenzen corrigeren de cilinderafwijking.
 • Een ooglaserbehandeling. Dit kan de oogsterkte verminderen of opheffen.
 • Een operatie aan het hoornvlies. Er zijn verschillende operaties mogelijk, bijvoorbeeld snedes in het hoornvlies om de bolling aan te passen (Limbal Relaxing Incision), een kunstlensimplantatie of een hoornvliestransplantatie.