Atriumseptumdefect (Boezemtussenschot-defect)

Wat is een boezemtussenschot-defect?

Een atriumseptumdefect (boezentussenschot-defect) is een aangeboren hartafwijking waarbij een opening is blijven bestaan tussen de linker en rechterboezem van het hart. Het gevolg hiervan is dat een deel van het bloed van de linkerboezem in de rechterboezem gepompt wordt in plaats van naar de linker hartkamer. Hierdoor ontstaat een minder efficiënte bloedsomloop.

Symptomen

De verschijnselen zijn meestal zeer licht en de meeste zuigelingen en kinderen ondervinden geen hinderlijke gevolgen van de aandoening, alhoewel een zekere moeheid, benauwdheid en kortademigheid kan optreden vooral bij een krachtsinspanning. De kinderen zijn ook vaak nogal fragiel gebouwd.

Diagnose

Een arts kan met behulp van een stethoscoop een kenmerkend geruis horen. Als de afwijking niet in de kinderjaren wordt ontdekt, kan er later teveel bloedcirculatie en een te hoge bloeddruk in de longvaten ontstaan.

Behandeling

Een operatie is meestal noodzakelijk om het gebrek op te heffen en wordt doorgaans verricht als het kind tussen de 5 en 10 jaar oud is.