Aviare influenza (Vogelgriep)

Wat is vogelgriep?

Aviare influenza of vogelgriep is een ziekte die veroorzaakt wordt door een influenza A virus, dat besmettelijk is voor watervogels en pluimvee en wereldwijd voorkomt.

Er bestaan verschillende varianten van het vogelgriepvirus, dat sterk verwant is aan het menselijke griepvirus – ook een influenza A. Maar slechts enkelen kunnen van vogel op mensen worden overgedragen. De bekendste daarvan zijn de H5N1-variant en H7N7-variant. De eerste variant maakt tijdens de uitbraken in 2003 en 2004 de meeste slachtoffers, terwijl de H7N7-variant de ernstigste klachten opleverde. In 2013 was er nog een uitbraak van een nieuwe variant in China: de H7N9.

Besmetting van mens op mens is zeer onwaarschijnlijk. Er zijn slechts een paar gevallen bekend waarbij mogelijk overdracht van mens op mens was.

 

 

De kans dat je met het vogelgriepvirus besmet raakt is uiterst klein. Bij intensief contact met besmet pluimvee is het mogelijk om het virus op te lopen. Dit gebeurt dan:

 • Via besmette ontlasting
 • Via kleine deeltjes ontlasting in de lucht

Vooral pluimveehouders lopen een verhoogd risico.

Bij een uitbraak van vogelgriep zal de regering allerlei maatregelen nemen, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Onder meer de import van pluimvee en eieren uit gebieden waar vogelgriep heerst zal worden stopgezet. Reizigers uit vogelgriepgebieden worden extra gecontroleerd bij terugkeer in Suriname. Daarnaast zullen reizen naar risicovolle gebieden worden afgeraden.

De subvarianten van vogelgriep die een risico voor mensen vormen hebben uiteenlopende klachten.

Symptomen H5N1-variant

Het H5N1-virus veroorzaakt ongewoon ernstige ziekteverschijnselen. Je wordt erg ziek in een hele korte tijd en het kan fatale gevolgen hebben. Het virus veroorzaakt algemene griepverschijnselen zoals:

 • Keelpijn
 • Hoesten
 • Hoofdpijn
 • Vaak hoge koorts
 • Longontsteking

Ook kunnen bepaalde organen uitvallen. De incubatietijd, de tijd tussen de besmetting en ziekteverschijnselen, ligt bij de vogelgriep meestal tussen de twee en acht dagen.

Symptomen H7N7-variant

Een kenmerk van besmetting met de H7N7 variant is een ontsteking van het slijmvlies van de ogen, ook wel conjunctivitis genoemd. Hierbij kunnen je ogen:

 • Rood worden
 • Tranen
 • Jeuken
 • Branden
 • Pijn doen
 • Er kan pus uit komen

Ook zijn ze vaak gevoeliger voor licht. Naast deze klachten kan de H7N7 variant ook griepachtige symptomen en een longontsteking veroorzaken.

 

Bij een besmetting met vogelgriep zorgt een behandeling met virusremmende middelen ervoor dat de ziekte minder ernstig verloopt. Osteltamivir (Tamiflu) of zanamivir (Relenza) zijn van die middelen. In sommige gevallen zal een ziekenhuisopname nodig zijn.

Momenteel bestaat er nog geen vaccin tegen het vogelgriepvirus. Dit komt mede doordat virussen de eigenschap hebben om steeds iets van gedaante te veranderen. Voor dieren bestaat er wel een vaccin, maar dit is niet geschikt voor mensen.