Beroepsziekte

Beroepsziekten zijn in het algemeen ziektes die direct te maken hebben met de werkomstandigheden. Het verband tussen een bepaald beroep en specifieke klachten ligt echter niet altijd direct voor de hand. Soms zijn uitgebreide vergelijkende onderzoeken nodig voordat een bepaalde risicofactor herkend wordt. Zo is nog pas recent gebleken dat mensen die blootstaan aan bepaalde chemicaliën bij de fabricage van PVC (plastic) een verhoogde kans lopen om leverkanker te krijgen. Ook als je elke dag veilig en wel achter je bureau zit loop je een verhoogd risico, namelijk op een ziekte van de kransslagaders van het hart door aderverkalking. Geen enkel beroep is waarschijnlijk geheel zonder risico maar er zijn een aantal types die extra gevaar met zich meebrengen:

  • Wanneer het ademhalingsstelsel blootgesteld wordt aan chemische stoffen, stofdeeltjes of gassen. Het zijn vooral de vluchtige chemische stoffen en fijnverdeelde stofdeeltjes (denk aan asbest), die een chronische prikkeling geven en later een kwaadaardige aandoening of een leverbeschadiging veroorzaken.
  • Wanneer de huid blootgesteld wordt aan chemische stoffen.
  • Wanneer de oren of ogen extreem worden belast met lawaai of straling.
  • Wanneer er met machines wordt gewerkt.

Voor de meeste risicovolle beroepen gelden tegenwoordig uitgebreide veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van beschermende kleding. Als je je zorgen maakt over bepaalde gevaarlijke werkomstandigheden, meld dit dan bij de Arbeidsinspectie.