Bijnieraandoeningen

De bijnieren zijn twee platte hormoonproducerende organen van 4 bij 3 cm die boven op elk van de nieren liggen. Ze bestaan uit twee delen, binnenin zit het merg en de buitenste laag wordt de schors genoemd. Het merg produceert twee belangrijke hormonen nl. adrenaline en noradrenaline die de hartslag en bloeddruk beïnvloeden.

De schors produceert drie groepen steroïde hormonen. Het belangrijkste hormoon van de eerste groep is aldosteron. Dit hormoon regelt de concentratie en het evenwicht van verschillende stoffen in het lichaam, bijvoorbeeld de samenstelling van urine. In de tweede groep is hydrocortison het belangrijkste hormoon dat onder andere koolhydraten in de lever helpt omzetten in energierijk glycogeen. De derde groep bestaat uit de mannelijke hormonen, de androgenen, en de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron. Deze hormonen zijn belangrijk voor de seksuele ontwikkeling en worden behalve door de bijnieren ook door de testikels en eierstokken geproduceerd. Bij mannen worden meer mannelijke hormonen gemaakt en bij vrouwen meer vrouwelijke, maar ze komen allebei zowel bij mannen als vrouwen voor.

De aanmaak van alle steroïde hormonen (behalve aldosteron) worden door de hypofyse in de hersenen gecontroleerd.

Er zijn verschillende aandoeningen van de bijnieren bekend: het Cushing syndroom (te veel steroïden in het bloed), de ziekte van Addison (te weinig steroïden van de schors), een gezwel in het merg van de bijnier (feochromocytoom) en aldosteronisme (te hoge productie van het aldosteron).