Bijwerkingen van astmamedicijnen

Lokale bijwerkingen die vaak voorkomen bij het gebruik van geïnhaleerde corticosteroïden zijn schimmelinfecties van de mond-keelholte, keelpijn en heesheid.

Onderzoek naar astmamedicijnen

Uit onderzoek blijkt dat de bijwerkingen van geïnhaleerde corticosteroïden niet altijd tijdens het consult besproken worden. Zowel de arts als de patiënt bespreekt dit onderwerp niet. Bijwerkingen kunnen leiden tot slechtere therapietrouw en behandelingsuitkomsten.

Uit onderzoek blijkt dat een goed deel van de patiënten met astma die inhalatiesteroïde gebruiken, stem en/of keelklachten heeft. Met name heesheid is een vaak voorkomend probleem. Bij heesheid kan het stemgeluid gesluierd, schor, geknepen of gebroken zijn. Soms is men de stem zelfs ‘kwijt’. Waarschijnlijk veroorzaakt het geïnhaleerde corticosteroïd een verzwakking van de spiertjes die de stembanden spannen. Een mogelijke oplossing is na inhalatie de mond te spoelen met water of een voorzetkamer te gebruiken. Als dit niet helpt kan men een ander inhalatiesteroïd proberen.

De medicatie staken is meestal geen verstandige optie. Bij hogere doseringen geïnhaleerde corticosteroïde neemt het risico op systemische bijwerkingen toe. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een dunner wordende huid
  • sneller krijgen van blauwe plekken
  • een remming van de bijnierschorsfunctie

Bij kinderen kan deze remming leiden tot een verminderde lengtegroei.