Binge eating disorder

Binge eating disorder of eetbuistoornis is een eetstoornis. De ziekte lijkt veel op twee andere bekende eetstoornissen:

 • Anorexia nervosa
 • Boulimia

Als je binge eating disorder hebt, heb je regelmatig eetbuien zoals die ook kunnen voorkomen bij anorexia en boulimia. Maar anders dan bij boulimia en anorexia is er geen sprake van zogenaamd ‘compensatiegedrag’. Voorbeelden van compensatiegedrag zijn:

 • Braken
 • Misbruiken van laxeermiddelen
 • Streng lijnen
 • Fanatiek sporten

Doordat het compensatiegedrag mist als je binge eating disorder hebt, kom je snel aan. Als je aan deze eetbuistoornis lijdt, heb je waarschijnlijk ook overgewicht of zelfs ernstig overgewicht (obesitas).

Er is geen precieze oorzaak bekend voor het ontwikkelen van binge eating disorder. Waarschijnlijk spelen verschillende factoren een rol. Onderstaande factoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan van binge eating disorder:

 • Het slankheidsideaal
 • Kritische opmerkingen over lichaamsomvang
 • Onnodig lijngedrag
 • Slecht vermogen tot omgaan met gevoelens
 • Slecht vermogen om conflicten op te lossen
 • Erfelijkheid

Bing eating disorder kun je herkennen aan de volgende kenmerken:

Terugkerende eetbuien. Een eetbui is het eten van een grote hoeveelheid eten binnen een beperkte tijd zonder dat je controle hebt over het eten. De eetbuien gaan gepaard met:

 • Snel eten
 • Dooreten tot het ongemakkelijk voelt
 • Grote hoeveelheden eten zonder vooraf honger te hebben gehad
 • Uit schaamte alleen eten
 • Walgen van jezelf na het eten, of jezelf schuldig of depressief voelen
 • Je bent merkbaar ontevreden over de eetbuien
 • De eetbuien komen in ieder geval twee dagen per week voor, voor een periode van zes maanden.
 • De eetbuien gaan niet gepaard met compensatiegedrag

De behandeling van een binge eating disorder kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie. Tijdens deze vorm van therapie wordt er gekeken naar de omstandigheden die hebben geleid tot de eetbui. Als je deze omstandigheden leert herkennen en als je leert hoe je met deze omstandigheden om kunt gaan, zou dit kunnen leiden tot minder eetbuien.

Tijdens de behandeling van binge eating disorder zal ook worden gekeken naar eventuele depressieve gedachten en gevoelens. Therapie kan persoonlijk zijn, maar er kan ook gebruikgemaakt worden van groepstherapie. Als ondersteuning kunnen antidepressiva gebruikt worden. Verder wordt ook geprobeerd om een regelmatig en normaal eetpatroon te ontwikkelen.