Bloedvergiftiging (Sepsis)

Wat is bloedvergiftiging?

 • Een bloedvergiftiging ontstaat door een verspreiding van bacteriën in het bloed.
 • Een bloedvergiftiging wordt ook wel sepsis genoemd.
 • Bekende symptomen van bloedvergiftiging zijn een snelle hartslag, bloeddrukdaling, koorts, koude rillingen en verwardheid.
 • Een rode streep op de huid van armen of benen is geen symptoom van bloedvergiftiging. Dit gebeurt bij een bacteriële lymfevatontsteking.
 • In extreme gevallen, bij zware sepsis, kan een septische shock ontstaan.
 • Bloedvergiftiging kan worden behandeld met de juiste medicatie, na onderzoek door een arts. Indien er sprake is van shock moet je met spoed naar het ziekenhuis.

Over bloedvergiftiging

Een bloedvergiftiging of sepsis ontstaat door de verspreiding van bacteriën in het bloed. Normaal gesproken zorgen de witte bloedlichamen voor een effectieve vernietiging van bacteriën wanneer die in je bloed of in je weefsels terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na een ontsteking, zoals bij een steenpuist. Als het afweersysteem een infectie niet op tijd in kan dammen, omdat de bacteriën te sterk zijn voor ons afweersysteem, kunnen de ziekteverwekkende bacteriën zich sterk vermeerderen. Via lymfevaten of direct via bijvoorbeeld beschadigde bloedvaten komen ze dan overal in het lichaam terecht. Het 'vergif' bestaat ofwel uit de afvalproducten van de bacteriën zelf, ofwel uit gifstoffen (toxinen) die door die bacteriën gemaakt worden.

Vergiftiging van het bloed komt voor bij mensen van alle leeftijden. Zoals bij veel ziekten zijn jonge kinderen, oude mensen en chronisch zieke patiënten vatbaarder vanwege hun lagere weerstand. Een veel voorkomende vorm van bloedvergiftiging is meningokokkensepsis, ook wel meningokokkenziekte genoemd. Het is een bloedvergiftiging door de bacterie die ook hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaakt. Deze vorm van sepsis ontwikkelt zich vaak erg snel, waardoor de patiënt zonder adequate behandeling snel kan komen te overlijden.

De verschijnselen waaraan een bloedvergiftiging is te herkennen, zijn:

 • Snelle hartslag
 • Snelle ademhaling
 • Bloeddrukdaling
 • Koorts
 • Koude rillingen
 • Verwardheid
 • Gevoel van malaise
 • Verminderde urineproductie
 • Rode streep huid

Soms wordt een rode streep op de huid van de armen of benen als een symptoom van bloedvergiftiging genoemd. Dit is echter niet correct. De oorzaak van een zichtbare rode streep op de huid is een bacteriële lymfevatontsteking en geen bacteriële bloedinfectie. Wordt een bacteriële lymfevat echter niet behandeld, dan kan deze wel uitmonden in een bloedvergiftiging. Het is dus van belang om medische hulp te zoeken bij dit verschijnsel om sepsis te voorkomen.

Septische shock

Als je zware sepsis hebt met grote hoeveelheden gifstoffen, dan kan een septische shock ontstaan. Dit is een vaak levensgevaarlijke situatie waarbij je koud, klam en bleek wordt. Je bloeddruk is dan zo laag dat je hersenen en andere belangrijke organen te weinig bloed krijgen, waardoor ze beschadigd kunnen raken of kunnen sterven.

Is er sprake van een septische shocktoestand, dan moet je snel opgenomen worden op de intensive care van het ziekenhuis. Hier proberen artsen en verpleegkundigen je bloeddruk en ademhaling zo snel mogelijk te normaliseren. Dit wordt het stabiliseren van de patiënt genoemd. Je wordt aan een infuus gelegd en krijgt zuurstof toegediend. Dit gebeurt bij ernstige spoed al in de ambulance.

Via het infuus krijg je grote hoeveelheden vocht toegediend, waardoor de bloeddruk zal stijgen. Dit wordt ondersteund met bloeddrukverhogende medicijnen. Is het toedienen van zuurstof via de neus niet genoeg, dan word je ook kunstmatig beademd. Zijn er andere organen aangedaan door de sepsis, zoals de nieren, dan krijg je ook nierdialyse of andere behandelingen om de orgaanfuncties te ondersteunen.

Ook wordt er zo snel mogelijk een antibioticakuur toegediend om de bacteriële infectie te onderdrukken. Ondertussen wordt er door middel van bacteriekweken (van het bloed, urine en slijmvliezen) uitgezocht wat de veroorzakende bacterie is en worden er specifiekere antibiotica gegeven.