Bof (Parotitis epidemica)

Wat is de bof?

De bof is een zeer besmettelijke virusinfectie die meestal kinderen tussen de 1 en 9 jaar treft. Bij de bof is de oorspeekselklier aan één of aan twee kanten ontstoken. Daardoor krijgt de zieke één of twee dikke wangen. De bof komt in Suriname niet veel meer voor, omdat de meeste kinderen hiertegen ingeënt worden. In sommige gevallen krijgen kinderen vanwege geloofsredenen geen prik tegen de bof. In deze gebieden kan het virus dus nog wel eens uitbreken.

Bof bij volwassenen

Hoewel het niet vaak voorkomt, kan de bof ook bij volwassenen voorkomen. Naast bovengenoemde symptomen kunnen vrouwen in geval van bof ook te maken krijgen met een eierstokontsteking. Bij mannen kan het gepaard gaan met ontstoken zaadballen.

De bof wordt veroorzaakt door het bofvirus dat zich razendsnel via speekseldruppels kan verspreiden van de ene naar de andere persoon. Via hoesten en niezen, maar ook via handen of bijvoorbeeld speelgoed kun je een ander besmetten. Wanneer je besmet raakt, merk je hier niet meteen iets van.

Dikke wang

Ongeveer drie weken na de besmetting zullen de eerste symptomen pas zichtbaar worden in de vorm van de kenmerkende dikke wang. De bof is besmettelijk van vijf dagen vóórdat er een dikke wang ontstaat tot negen erna.

De bof symptomen treden ongeveer drie weken na de besmetting op. Het begint met het opzwellen van de klieren in het gezicht, met een dikke wang als gevolg. Na een week neemt de zwelling weer af. Andere symptomen van de bof zijn:

  • Koorts
  • Hoofdpijn
  • Pijn in de keel, vooral bij het openen van de mond, eten en slikken doen pijn
  • Dit komt weinig voor, bij ongeveer 1 op de 200 kinderen
  • Doofheid aan één oor. Ook dit gebeurt maar zelden

Bij ongeveer 33% van de kinderen treden er echter geen verschijnselen op en verdwijnt het virus ongemerkt.