Broddelen

Wat is broddelen?

Broddelen is een spraakstoornis. Je herkent het aan onsamenhangend en snel praten. Een broddelaar kan niet vloeiend spreken en merkt dit zelf vaak niet. Broddelen wordt ook wel een vloeiendheidsstoornis genoemd.

Oorzaken

Broddelen wordt veroorzaakt door een onvoldoende rijping van het centraal zenuwstelsel. De spraak- en taalontwikkeling gaan hierdoor niet gelijk op. De aandoening kan meestal pas echt worden vastgesteld rond het zevende levensjaar, aangezien de symptomen op jongere leeftijd nog kunnen passen bij het in ontwikkeling zijn van de spraak- en taalontwikkeling.

Symptomen

Een symptoom van broddelen is een snelle, onduidelijke en onsamenhangende manier van spreken. Broddelen is een hakkelende manier van praten. Door de snelheid waarmee gesproken wordt, worden delen van woorden of zinnen ingeslikt. Een broddelaar kan zijn spreektempo niet aanpassen. Er worden vaak stopwoordjes gebruikt.

Daarnaast worden woorden en lettergrepen vaak herhaald, net als bij stotteren. In tegenstelling tot een stotteraar merkt een broddelaar deze herhalingen vaak niet op.

Een broddelaar heeft moeite met het vinden van de juiste woorden. Ook gedachten kunnen vaak moeilijk verwoord worden. Naast moeilijkheden in spraak, kun je bij broddelen ook last krijgen met lezen, schrijven en ritme in muzikaliteit.

Broddelen kan gepaard gaan met hyperactiviteit en een slechte concentratie.

Behandeling

Tegen broddelen kun je therapie krijgen van een logopedist. Als er ook problemen zijn op school kan een remedial teacher worden ingeschakeld. De behandeling richt zich voornamelijk op de bewustwording van je eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Afhankelijk van de motivatie kan dit de stoornis voor een groot deel verhelpen.