Bronchiolitis

Wat is bronchiolitis?

Bronchiolitis is een acute ontsteking van de kleinere takken van het luchtwegsysteem (de bronchioli) en heet ook wel verkoudheid in de longen.

Wat zijn de bronchioli?

De luchtpijp vertakt zich in twee grote takken (linker en rechter bronchus) die naar beide longen lopen. In de longen vertakken de bronchi zich in steeds kleinere takjes (bronchioli): een ingenieus systeem waardoorheen de lucht zich verspreidt. Aan het einde van de kleinste vertakkingen liggen de longblaasjes. Via deze longblaasjes verlaat de zuurstof de longen en wordt het opgenomen in het bloed, dat langs de longblaasjes loopt.

Bronchiolitis komt voornamelijk voor bij zuigelingen en jonge kinderen. In het eerste levensjaar krijgen ongeveer 11 op de 100 kinderen een keer bronchiolitis. Daarnaast heersen er vaak epidemieën die bronchiolitis bij jonge kinderen veroorzaken. Bronchiolitis heerst voornamelijk in de winter en aan het begin van het voorjaar. Ook ouderen hebben vaak last van bronchiolitis. Iemand kan meerdere keren per jaar bronchiolitis krijgen.

Bronchiolitis komt dus erg vaak voor bij kleine kinderen en hoeft geen ernstige gevolgen te hebben. Meer over longziektes, piepende ademhaling bij baby’s en baby hoest vind je in het dossier: Hoestende baby’s met een piepende ademhaling.

De oorzaak van bronchiolitis is een virusinfectie van de luchtwegen. Vaak is het RS-virus (een verkoudheidsvirus) de boosdoener, maar soms is er een ander virus bij de infectie betrokken zoals het rhinovirus of metapneumovirus. De infectie veroorzaakt een ontstekingsreactie binnen de luchtwegen waardoor deze vernauwen en ademhalen lastiger wordt.

Het RS-virus is erg besmettelijk en wordt al overgedragen door bijvoorbeeld knuffelen of zoenen. Virussen die bronchiolitis veroorzaken worden vaak overgedragen doordat uitgehoeste lucht ingeademd wordt of door slijm op de handen. Scholen en kinderdagverblijven zijn plekken waar veel kinderen bij elkaar of aan elkaar zitten waardoor besmetting erg gemakkelijk is.

De symptomen van bronchiolitis lijken erg veel op die van een verkoudheid. Zo begint bronchiolitis vaak met:

  • Hoesten
  • Lichte koorts
  • Niezen
  • Een loopneus

Na een paar dagen verergeren de symptomen van bronchiolitis zich en krijg je last van kortademigheid en benauwdheid. De hoest verergert en bij de ademhaling klinkt er een hoog, piepend geluid.

De ernst van de klachten bij bronchiolitis verschilt per persoon. Soms blijft het bij een ernstig verstopte neus met daarbij een licht piepende ademhaling en soms heeft iemand erg veel moeite met ademhalen. Bij zeer ernstige bronchiolitis kan het zijn dat de lippen blauw kleuren vanwege het zuurstofgebrek. Daarnaast bemoeilijkt het moeizame ademhalen vaak het drinken waardoor dehydratatie (uitdroging) kan ontstaan.

De diagnose van bronchiolitis stelt de arts meestal door lichamelijk onderzoek te verrichten. De arts kijkt dan of de symptomen passen bij bronchiolitis. Soms wordt er slijm afgenomen om het virus te onderzoeken in het laboratorium. De uitslag laat meestal een week op zich wachten.

Doorgaans herstellen mensen binnen drie tot vijf dagen en is een specifieke behandeling voor bronchiolitis niet noodzakelijk. Belangrijk is dat iemand met bronchiolitis goed drinkt. Als de ademhalingsproblemen verergeren, de huid blauw kleurt of er tekenen zijn van uitdroging, raadpleeg dan een arts. Ook als de persoon bekend is met een hart- of longziekte of een slecht afweersysteem, is het verstandig om bij verdenking van bronchiolitis een arts te raadplegen.

Bij een eventuele ziekenhuisopname wordt het zuurstofgehalte in het bloed nauwlettend in de gaten gehouden. Eventueel dienen de artsen extra zuurstof toe door middel van een slangetje of masker. Bij uitdroging wordt een infuus aangelegd.

Omdat bronchiolitis meestal veroorzaakt wordt door een virus heeft antibiotica geen zin. Ook luchtwegverwijders hebben vaak geen nut, maar behoren wel tot de behandelingsopties.