Bronchitis

Wat is bronchitis?

Bij bronchitis zijn de slijmvliezen van je bronchiën, de vertakkingen van je luchtpijp, ontstoken. Deze ontsteking bemoeilijkt je ademhaling. Er bestaan twee soorten:

 • Acute bronchitis. Deze vorm ontstaat meestal na verkoudheid of griep.
 • Chronische bronchitis. Bij deze vorm zijn je bronchiën langdurig ontstoken. Chronische bronchitis valt, net als longemfyseem onder de noemer COPD.

Oorzaken

Bronchitis ontstaat meestal tijdens het griepseizoen. Het luchtwegprobleem kan diverse oorzaken hebben:

 • Verschillende virussen, zoals het griepvirus.
 • In veel mindere mate ook bacteriën, zoals pneumokokken. De pneumokok veroorzaakt ook de reguliere longontsteking.
 • Inademing van irriterende stoffen en dampen, zoals sigarettenrook.

Risicogroepen voor bronchitis

Iedereen kan bronchitis krijgen, zowel volwassenen als kinderen. Sommige mensen zijn echter gevoeliger voor het ontwikkelen van de luchtwegenaandoening dan anderen. Ook hebben zij meestal meer ernstige symptomen dan mensen die niet tot een risicogroep behoren. Je hebt meer risico op het krijgen van bronchitis als je tot één of meerdere van de volgende groepen hoort:

 • Ouderen
 • Mensen met een verzwakt immuunsysteem
 • Rokers
 • Mensen die herhaaldelijk worden blootgesteld aan irriterende stoffen

Besmettelijkheid

Bronchitis kan besmettelijk zijn wanneer deze is veroorzaakt door een virus of bacterie. Het is niet besmettelijk als het is ontstaan door roken of andere irriterende stoffen.

Symptomen

De symptomen van acute en chronische bronchitis verschillen. De klachten bij de acute variant ontstaan meestal drie of vier dagen na een infectie zoals verkoudheid of griep. De bronchitis begint meestal met een droge hoest, maar later kun je ook slijm ophoesten. Door de infectie kun je last hebben van lichte koorts en pijn op de borst. Bij een chronische bronchitis blijft de koorts achterwege. Verder kun je ook last hebben van een piepende ademhaling wanneer je een chronische ontsteking aan je bronchiën hebt.

Behandeling

De behandeling van bronchitis hangt af van de oorzaak. Acute bronchitis, veroorzaakt door een virus, is meestal kort van duur en gaan vanzelf over, na vier tot acht dagen. Het is wel belangrijk om veel te drinken, zodat het slijm in de longen dunner wordt en dus gemakkelijker kwijt te raken is.

Medicijnen

Wanneer de bronchitis door een bacterie is veroorzaakt, krijg je meestal antibiotica. Dit is vaak ook het geval als je chronische longproblemen hebt. De medicatie moet ervoor zorgen dat de symptomen verminderen. Voorbeelden van een behandeling chronische bronchitis zijn:

 • Medicijnen om je bronchiën te verwijden
 • Corticosteroïden. Deze kunnen de pijn verlichten en ontsteking remmen
 • Antibiotica
 • Vaccinatie, zoals de griepprik
 • Zuurstoftherapie

Tot slot is het verstandig te stoppen met roken, als je een roker bent.