Brughoekgezwel

De brughoek is een ruimte die zich voor de kleine hersenen bevindt en waar belangrijke hersenzenuwen (VIII, VII en V) doorheen gaan. De V is de drielingzenuw (nervus trigeminus) die als taak heeft om gevoelsprikkels vanuit het gezicht naar de hersenen te brengen. De VII is de aangezichtszenuw (nervus facialis) die zorgt voor het besturen van de spiertjes in het gezicht. Als de VII aan één kant uitvalt, bijvoorbeeld na een beroerte, kan een mondhoek gaan hangen en kun je het oog aan die kant niet meer helemaal open doen. De VIII (nervus acusticus) dient voor het bewust worden van het gehoor en ook voor het goed functioneren van het evenwicht. Als die zenuw aan één kant uitvalt, ontstaat aan die kant een gehoorverlies dat niet zomaar verholpen kan worden. Bij een tumor in dit gebied komen de zenuwbanen in de knel, waardoor allerlei uitvalsverschijnselen optreden.

Symptomen

De eerste verschijnselen betreffen het gehoor en het evenwichtsorgaan: er is toenemend gehoorverlies aan één kant, met oorsuizen en duizeligheidsklachten. Later ontstaan verlammingen in het gezicht. Ook is de corneareflex vertraagd; dat wil zeggen dat je vertraagd met je ogen knippert op het moment dat het hoornvlies aangeraakt wordt.

Diagnose

Met behulp van CT-scan en MRI is de tumor in de brughoek zichtbaar te maken.