Cholangitis (Galwegontsteking)

Wat is galwegontsteking?

Bij een galwegontsteking (ofwel cholangitis) zijn de galwegen, in of buiten de lever, ontstoken. In de lever wordt gal gemaakt en dat is belangrijk voor het verteren van je voeding. Gal zorgt er namelijk voor dat het vet uit je eten wordt opgesplitst in kleine druppeltjes. Hierdoor kan je darm het vet goed opnemen. In de lever zitten allerlei kleine galkanaaltjes die samen komen in de galbuizen. Vanuit de lever loopt één grote galbuis die zich weer vertakt naar de galblaas en een naar de twaalfvingerige darm waar deze samen loopt met de afvoer van de alvleesklier. Een galwegontsteking kan zich dus op veel verschillende plaatsen voordoen.

Een galwegonsteking is een ernstige ziekte, waarbij snel handelen geboden is.

Galwegontstekingen worden meestal veroorzaakt door een bacterie, maar ook een virus kan de boosdoener zijn. Normaal gesproken zitten er weinig bacteriën in je galwegen. Dit komt doordat gal stroomt waardoor de bacteriën worden weggespoeld en niet de kans krijgen om in je galwegen te groeien. Pas als gal stil staat of langzaam stroomt, krijgen bacteriën de mogelijkheid om in je galwegen een ontsteking te veroorzaken. Oorzaken van het slecht stromen van je gal zijn:

• Galstenen
• Galwegtumor
• Levertumor of levercyste
• Alvleeskliertumor
• Twaalvingerige darmtumor
• Als je van geboorte al nauwe galwegen hebt
• Erfelijke aandoeningen van je galwegen
• Na een operatie of ingreep aan je lever, twaalfvingerige darm, alvleesklier of galwegen
• Een galwegontsteking ontstaat vaak binnen enkele uren

Vrijwel direct krijg je bij een galwegontsteking last van verschillende symptomen en klachten, die erg heftig kunnen zijn. Dit komt doordat tegelijkertijd een bloedvergiftiging kan optreden. Je kunt de volgende klachten van een ontsteking aan de galwegen ervaren:

• Hoge koorts
• Pijn in je buik; meestal zit deze aan de rechterkant bovenin je buik
• Geelzucht
• Koude rillingen
• Klachten van bloedvergiftiging

Als je geopereerd bent aan je lever, galwegen, alvleesklier of twaalfvingerige darm, is het belangrijk om nauwlettend in de gaten te houden of deze klachten optreden. Mocht je hier last van hebben, dan is het verstandig direct naar je huisarts te gaan. Hetzelfde geldt als je van meerdere symptomen en klachten last hebt. Een galwegontsteking is een alarmsituatie en er is snelle behandeling nodig

Om de diagnose galwegontsteking te stellen zal in het ziekenhuis allereerst bloed worden afgenomen. Aan de hand van de ontstekingwaarden en het aantal bacteriën in je bloed kan een arts bepalen of je klachten passen bij een ontsteking en/of bloedvergiftiging. Hierna maken de artsen een echo van je bovenbuik om je galwegen in beeld te krijgen en de oorzaak van de ontsteking te achterhalen. Ook kan er nog een MRI-scan gemaakt worden. Hierbij wordt een vloeistof via een infuus bij je ingespoten zodat je galwegen goed zichtbaar zijn op de MRI-scan. Er wordt echter niet altijd een oorzaak gevonden.

Een snelle behandeling van een galwegontsteking is noodzakelijk. Een galwegontsteking wordt bijna altijd veroorzaakt door een bacterie. Hiervoor moet je zo snel mogelijk antibiotica krijgen. Deze werken ook tegen een eventuele bloedvergiftiging.

Door de ontsteking kan het zijn dat je uitgedroogd raakt. De artsen kunnen dit voorkomen door je via een infuus vocht toe te dienen. Voor zowel antibiotica als vochttoediening is het van belang dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis om goed gecontroleerd te worden.

Het is daarnaast belangrijk onderzoek te laten doen naar de oorzaak van de galwegontsteking. Als er een oorzaak gevonden wordt, zoals een galsteen, kunnen de artsen deze weghalen door middel van een ERCP. Dit is een kijkonderzoek waarbij meteen ingegrepen kan worden. De artsen gaan met een flexibele slang met een camera via je mond naar je maag. Bij de twaalfvingerige darm kan de camera in je galwegen worden gebracht waardoor de artsen kunnen zien of er een obstructie in je galwegen zit. Ook kan je een operatie krijgen.