Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

Pijn is een signaal van ons lichaam dat er weefsel beschadigd is of bekneld zit. Pijnklachten verdwijnen meestal vanzelf na het behandelen van de oorzaak of een periode van rust. Men spreekt van chronische pijn wanneer de pijnklachten langer dan 3 maanden aanhouden en de signaalfunctie al verloren heeft.

Oorzaken

De oorzaken van chronische pijn kunnen erg divers zijn en soms zelfs onvindbaar. Chronische pijn kan bijvoorbeeld ontstaan indien de oorzaak van eerdere pijnklachten niet volledig wordt weggenomen. Je kan hierbij denken aan een niet volledig herstelde hernia of een slecht geheelde botbreuk. Chronische pijn kan ook ontstaan doordat er bij een operatie of een behandeling een zenuw en/of weefsel is beschadigd.

In sommige gevallen van chronische pijn is het pijncentrum van het lichaam in de war. De hersenen krijgen verkeerde signalen van de zenuwen of registreren pijn op de verkeerde manier. De oorzaak van de pijnklacht, de weefselbeschadiging, is dan allang verdwenen maar de hersenen blijven pijn waarnemen. Chronische pijn kan ernstige geestelijke vermoeidheid veroorzaken of zelfs depressies en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Symptomen

De symptomen van chronische pijn kunnen erg divers zijn. De één ervaart hevige constante pijn of alleen pijn bij een bepaalde handeling en de ander ervaart een doffe, stekende, brandende of kloppende pijn.

Diagnose

De diagnose van chronische pijn wordt doorgaans pas laat gesteld. Belangrijk is om klachten vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Mensen met chronische pijn wachten vaak te lang met naar de huisarts gaan terwijl de huisarts je kan helpen met het vinden van een geschikte behandeling.

Behandeling

De uiteindelijke behandeling van chronische pijn is afhankelijk van de oorzaak. Nog niet zo lang geleden was de remedie tegen chronische pijn leren leven met de pijn en proberen deze te onderdrukken met pijnmedicatie. De huidige behandeling van chronische pijn bestaat vaak uit fysiotherapie, medicatie, zenuwblokkades of neuromodulatie.

Medicijnen

Het behandelen van chronische pijn met medicatie kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door medicijnen oraal in te nemen of door injecties om de zenuwen te verdoven en tot rust te brengen, maar ook door het implanteren van een pompje met medicatie in de buurt van het ruggenmerg.

Neuromodulatie

Een minder bekende behandelmethode tegen chronische pijn is neuromodulatie. Bij neuromodulatie bestaat de behandeling uit het operatief inbrengen van een klein apparaatje dat elektrische impulsen afgeeft aan het ruggenmerg of zenuwen. De elektrische impulsen veroorzaken tintelingen in het pijngebied. Hierdoor worden de pijnsignalen door de hersenen nog nauwelijks opgemerkt. Neuromodulatie bestaat meestal uit twee fases: tijdens de eerste fase is er een proefstimulatie om het effect van de prikkels te meten gedurende een bepaalde periode. Blijkt de proefstimulatie succesvol dan krijg je een permanent systeem.