Ebola (Ebola hemorragische koorts)

Wat is ebola?

Ebola, ook bekend als ebola hemorragische koorts, is een zeldzame maar ernstige en vaak dodelijke infectieziekte die gepaard gaat met bloedingen in het lichaam. Het komt vooral in Afrika voor. Er zijn in totaal vijf verschillende varianten van het ebolavirus, alle vernoemd naar de plek van ontstaan (Bundibugyo, Ivoorkust, Sudan, Zaïre, Reston). De kans op overlijden is, afhankelijk van de ebolavariant, 25 tot 90 procent. Alleen van de variant Reston zijn geen gevallen van ziekte en overlijden van mensen bekend, van de rest wel.

Besmettelijkheid onder mensen

Ebola is alleen besmettelijk wanneer er sprake is van direct lichamelijk contact met een patiënt of door het slachten en opeten van een ziek dier. Direct lichamelijk contact betekent dat je in aanraking bent gekomen met lichaamssappen als bloed, urine, sperma, ontlasting, braaksel en zweet van een ebolapatiënt. De besmettelijkheid is het grootst tijdens de periode van bloedingen (als gevolg van ontstoken bloedvaten). Ook een indirect contact met de lichaamssappen, bijvoorbeeld via naalden, kan een bestemming tot gevolg hebben.

Ebola wordt veroorzaakt door het filovirus. Dit virus is vooral op vleermuizen aangetroffen. Zij verspreiden het virus vervolgens via de ontlasting. Andere dieren kunnen hierdoor ook besmet raken, zoals chimpansees, antilopen en gorilla’s. Wanneer mensen deze dieren slachten en opeten kunnen zij ook besmet raken.

Wanneer je besmet raakt met ebola, zullen er binnen ongeveer één week (en maximaal binnen 21 dagen) verschillende ziekteverschijnselen optreden, waaronder in het begin vooral:

• Spierpijn
• Koorts
• Hoofdpijn

Deze gaan later over in:

• Overgeven
• Diarree
• Soms huiduitslag
• Ontstekingen van de kleine bloedvaatjes. Hierdoor krijg je op verschillende plekken plotselinge bloedingen.

Bloedonderzoek moet aantonen of er inderdaad sprake is van ebola.

Op dit moment is er nog geen goede behandeling tegen ebola beschikbaar. De behandeling bestaat vooral uit het bestrijden van de complicaties. Wel is de ontwikkeling van een vaccin volop in ontwikkeling. Een experimenteel vaccin kan worden ingezet bij uitbraken van ebola.

Om te voorkomen dat het virus zich verder uitbreidt, is het noodzaak om besmette patiënten te isoleren zodat er geen nieuwe besmettingen kunnen plaatsvinden. Andere preventiemaatregelen zijn:

• Niet afreizen naar besmette gebieden
• Vermijd contact met besmette mensen
• Probeer uit de buurt te blijven van wilde dieren (vooral vleermuizen, apen en gorilla’s).
• Eet geen rauw vlees of ‘bushmeat’
• Neem hygiënemaatregelen

De kans dat iemand de ziekte meeneemt naar Suriname is zeer klein, maar niet onmogelijk.