Encefalopathie

Wat is encefalopathie?

In het kort:

 • Encefalopathie is een algemene term voor degeneratieve hersenziekten.
 • Dit zijn ziekten in de hersenen die ontstaan door achteruitgang (degeneratie) van hersenfuncties.
 • Encefalopathie kan ontstaan door aandoeningen, zoals lever- en nierproblemen, maar ook door factoren als alcoholisme en bestraling.
 • Welke symptomen iemand krijgt, is afhankelijk van de vorm van encefalopathie.
 • Ook de meest geschikte behandeling verschilt per situatie.

Soorten

 • Er zijn veel soorten encefalopathie. Bekende voorbeelden van encefalopathie zijn bijvoorbeeld de schildersziekte (OPS), de ziekte van Parkinson en cerebrale parese. Andere – minder bekende – voorbeelden zijn:
 • Lyme-encefalopathie: achteruitgang van de hersenen door bacteriën die voorkomen bij de ziekte van Lyme.
 • Hepatische encefalopathie (HE): achteruitgang van de hersenen door leverfalen.
 • Hypertensieve encefalopathie: achteruitgang van de hersenen door een te hoge bloeddruk.
 • Encefalopathie van Wernicke (vaak een voorstadium van het Korsakov syndroom): achteruitgang van de hersenen door alcoholmisbruik.
 • Cerebrale parese (infantiele encefalopathie): achteruitgang van de hersenen voor het eerste levensjaar of bij de geboorte.

Encefalopathie kan veel oorzaken hebben zoals:

• Alcoholisme
• Leveraandoeningen
• Nierfalen
• Bestralingsbeschadiging
• Hoge bloeddruk
• Afstervende zenuwcellen

De symptomen zijn afhankelijk van de vorm encefalopathie. De meest voorkomende symptomen bij cerebrale parese zijn:

• Verlammingen
• Intellectuele ontwikkelingsstoornissen
• Epilepsie
• Bewegingsstoornissen

Bij encefalopathie door leverschade, zoals na infecties door Hepatitis B en alcoholschade, kunnen de volgende symptomen ontstaan:

• Slaapproblemen, zoals slapeloosheid, verhoogde slaapbehoefte en omkering dag-nacht ritme
• Verminderd korte termijn geheugen, rekenvaardigheid en concentratievermogen
• Overdreven gedrag, zoals te blij of droevig zijn of snel geïrriteerd raken
• Traagheid
• Toenemend verlies van tijdsbesef
• Ontremd gedrag
• Bevende handen
• Ongecoördineerde spieractiviteit
• Afname kwaliteit handschrift
• Loopstoornissen

Behalve deze klachten zijn er ook andere symptomen die je bij encefalopathie kunt ervaren. Om te voorkomen dat de klachten verergeren is het belangrijk om de aandoening zo vroeg mogelijk te herkennen. Door de vage symptomen is dit soms erg lastig, ook aangezien de aandoening zelf nog vrij onbekend is.

De behandeling van encefalopathie wordt bepaald op basis van de vorm. Sommige soorten encefalopathie kunnen niet worden genezen, maar klachten kunnen in sommige gevallen worden verlicht door medicatie. Welke medicatie nodig is, hangt af van de vorm van encefalopathie. In de eerste instantie wordt de behandeling uitgevoerd door de internist of neuroloog.

Wanneer er sprake is van een bewegingsstoornis, kan fysiotherapie een uitkomst bieden.