Epidermolysis bullosa

Epidermolysis is het loslaten van de epidermis, de bovenste huidlaag. De bullosa-vorm betreft een groep van zeldzame erfelijke huidziekten, die gekenmerkt worden door blaarvorming, vooral als reactie op druk en letsel. Soms kan daarna ook een infectie optreden. Er worden verschillende types onderscheiden die elk hun specifieke symptomen hebben.

Behandeling

De behandeling bestaat uit een zorgvuldige verpleging en een goede eiwitrijke voeding. Bescherming tegen letsel is erg belangrijk en in het geval van infecties kunnen antibiotica worden gegeven.