Gilles de la Tourette syndroom

Wat is Gilles de la Tourette?

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een erfelijke aandoening die zich kenmerkt door tics. Een tic is een ongewilde, meestal kortdurende, plotselinge en zich herhalende beweging of geluid. Als je een tic hebt, heb je niet per definitie Gilles de la Tourette. Je spreekt van deze ziekte als je meerdere motorische tics (bewegingstics) en tenminste één vocale tic (geluidstic) hebt, al dan niet tegelijkertijd. De volgende criteria gelden ook voor de tics:

 • Je hebt ze dagelijks en meerdere keren per dag
 • Je hebt ze al langer dan één jaar
 • Ze zijn nooit langer dan 3 maanden geheel afwezig geweest
 • Ze zijn ontstaan vóór het 21e levensjaar

De eerste tics beginnen meestal rond de leeftijd van 6 jaar. Soms doen ze zich pas later voor, maar in principe voor het 21e levensjaar. De tics kunnen je hele leven blijven. Maar in meer dan de helft van gevallen worden het aantal en de intensiteit van de tics minder rond de pubertijd.

Het Tourette-syndroom kent vele varianten, iedere Tourette-patiënt verschilt door een andere combinatie van tics. Veel mensen denken dat het syndroom wordt gekenmerkt door vloeken en schelden, dit klopt niet. Het dwangmatig uitspreken van taal vermengd met grove woorden (coprolalie) komt slechts voor bij minder dan 10% van Tourette-patiënten.

De oorzaak van de ziekte van Tourette is niet precies bekend. Wel is duidelijk dat een erfelijke factor een rol speelt. Ook is bekend dat het te maken heeft met een verstoorde informatie-overdracht in de hersenen.

Als Gilles de la Tourette hebt, dan heb je last van motorische en vocale tics. Tussen deze twee soorten tics wordt onderscheid gemaakt.

Voorbeelden van motorische tics zijn:

 • Rukkende bewegingen met armen of benen
 • Overmatig knipperen met de ogen
 • Wegdraaien met de ogen
 • Een grimas trekken
 • Hoofdschudden

Voorbeelden van vocale tics zijn:

 • Hoesten
 • Snuiven
 • Herhalen van zinnetjes
 • Grommen
 • Keel schrapen

De behandeling van het Tourette syndroom is vooral gericht op het verminderen van de symptomen. Dit komt omdat het niet precies bekend is waardoor het wordt veroorzaakt. Met anti-psychotische medicijnen zijn de tics goed te onderdrukken. Helaas hebben deze medicijnen veel bijwerkingen. Gedragstherapie kan ook helpen om de tics te onderdrukken.

Een methode die wellicht gebruikt kan worden voor de behandeling van Gilles de la Tourette, is neurofeedback-training. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar deze methode. Het idee erachter is dat iemand kan leren om controle te krijgen over zijn of haar hersengolven.