Hairy-Cell Leukemie (HCL)

Wat is Hairy-Cell Leukemie?

Hairy-Cell Leukemie (HCL) is een zeldzame aandoening, die wordt gerekend tot de groep van chronische lymfatische leukemieën. Hoewel de ziekte een woekering van kwaadaardige cellen betreft, is het beloop over het algemeen zo mild, en de prognose zo goed, dat de naamgeving ‘leukemie’ meer ongerustheid veroorzaakt dan nodig zou hoeven zijn.

De ziekte komt meestal voor bij mensen boven de vijftig jaar en vijf keer zo vaak bij mannen dan bij vrouwen. Desalniettemin wordt HCL ook frequent bij jongere mensen gezien. In tegenstelling tot sommige andere vormen van chronische leukemie, blijft HCL, als het niet behandeld wordt, altijd een vorm van chronische leukemie en zal het zich nooit ontwikkelen naar een vorm van acute leukemie.

Oorzaken

Bij HCL worden de witte bloedcellen van het type B-lymfocyten aangetast. Deze B-lymfocyten worden aangemaakt in het beenmerg en enkele andere organen, zoals de milt en de lymfklieren. Ondanks de naam ‘leukemie’ wordt HCL meestal gekarakteriseerd door een vermindering van alle types bloedcellen.

Symptomen

Wanneer HCL tot ontwikkeling komt, lokaliseren de hairy cellen zich in de milt, waardoor de milt gaat opzetten en klachten kan veroorzaken. Uiteindelijk verzamelen er zich te veel hairy cellen in het beenmerg en vindt er een verdringing plaats van gezonde beenmergcellen. Er worden dan te weinig rode bloedcellen geproduceerd – met als gevolg bloedarmoede – en te weinig bloedplaatjes aangemaakt, waardoor er gemakkelijk bloedingen en blauwe plekken ontstaan. Ook worden er te weinig normale witte bloedcellen aangemaakt. Dit laatste is er de oorzaak van dat de patiënt steeds meer te maken gaat krijgen met infecties.

Er kan bij HCL sprake zijn van een aantal symptomen die soms ook bij andere ziektes kunnen optreden, zoals:

  • vermoeidheid, zwakte en lusteloosheid
  • onverklaarbaar gewichtsverlies
  • gemakkelijk bloeden of blauwe plekken krijgen
  • veelvuldige infecties
  • overmatig zweten, vooral 's nachts
  • pijnlijke botten
  • opgezette milt en/of lever
  • bloedarmoede (anemie)
  • laag aantal bloedplaatjes
  • laag aantal normale lymfocyten

In al deze gevallen moet onderzoek worden gedaan ter vaststelling of er daadwerkelijk sprake is van HCL en ter uitsluiting van andere ziektes.

Behandeling

Goede voeding is erg belangrijk om de genezing te bevorderen en een gezond gewicht te behouden. Een diëtist kan u helpen een dieet op te stellen. Alleen als de milt erg groot is wordt deze operatief verwijderd. De behandeling bestaat uit chemotherapie.