Handwortelbeentjesbreuk

Wat is een handwortelbeentjesbreuk?

De meest voorkomende breuk van de handwortelbeentjes is het schippersbotje (os scaphoideum), deze zit in de pols aan de duimzijde. Het is het eerste botje van de handwortel.

Oorzaken

Een breuk in de handwortelbeentjes wordt meestal veroorzaakt door een val op de gestrekte hand.

Symptomen

De symptomen zijn drukpijn en zwelling.

Diagnose

Op de eerste röntgenopname kan niets te zien zijn, maar na 14 dagen kan de breuklijn zichtbaar worden.

Behandeling

De behandeling bestaat uit een immobilisatie van de voorarm en de hand (m.b.v. gips), die wel 3-12 weken in beslag kan nemen.