Harttamponade

Wat is harttamponade?

Harttamponade is een aandoening waarbij er vocht tussen het beschermende vliesje of zakje van het hart komt. Het hartzakje, ook wel pericard genoemd ligt rondom het hart en heeft als functie het beschermen van je hart en het op de plaats houden van je hart. Het zakje bestaat uit twee lagen waartussen een ruimte bestaat. In deze ruimte bevindt zich een vloeistof. Deze vloeistof zorgt ervoor dat de twee lagen probleemloos over elkaar heen kunnen glijden.

Als er veel vloeistof ophoopt tussen de twee lagen van het hartzakje, wat bij harttamponade het geval is, dan drukt dit vocht op het hart. Hierdoor komt er druk op de hartspier te staan waardoor het voor het hart zwaarder is om het bloed rond te pompen. De hartkamers kunnen zich niet meer helemaal vullen waardoor er minder bloed in één hartslag wordt verplaatst. Doordat er minder bloed door het hart wordt rondgepompt, daalt de bloeddruk in de slagaders. Als de bloeddruk in de slagaders ver daalt, dan kan dit een gevaarlijke situatie opleveren. In de aderen die het bloed naar het hart pompen, blijft juist extra bloed achter, omdat het hart het niet snel genoeg kan verwerken. Deze opeenstapeling van bloed zorgt ervoor dat de aders in je hals zwellen. In een ernstig geval kan dit leiden tot shock.

Oorzaken

De oorzaak van een harttamponade, of vocht in het hartzakje kan zijn:

 • Wonden aan je hart
 • Een hartoperatie
 • Hartinfarct
 • Pericarditis of ontsteking van het hartzakje
 • Een bloeding in je hartzakje

Symptomen

Symptomen die je kunt ervaren wanneer je last van harttamponade hebt, zijn:

 • Pijn op de borst
 • Uitstralende pijn naar de rug, hals, linkerschouder en linkerarm
 • Dikke benen
 • Snelle hartslag
 • Kortademigheid
 • Flauwvallen
 • Grauwe of grijze huid
 • Lage bloeddruk
 • Zweten
 • Gestuwde of gezwollen halsaders
 • Vergrote lever
 • Angst

Behandeling

Een harttamponade is een aandoening die directe medische behandeling vereist. Als deze aandoening niet direct behandeld wordt, dan kan de persoon in kwestie in shock raken.  Als je denkt dat jijzelf of iemand in je directe omgeving last heeft van deze aandoening, dan is het belangrijk om direct contact op te nemen met een arts of ambulance. De arts zal zich bezig houden met:

 • Het redden van het leven van de patiënt
 • Het verbeteren van de hartfunctie
 • Het verminderen van de symptomen van de harttamponade
 • Het behandelen van de oorzaak van de harttamponade

Over het algemeen zal een harttamponade behandeld worden met een zogenaamd drain in je hartzakje. Deze drain maakt het mogelijk voor water of bloed om je lichaam te verlaten. Totdat de directe gevaren geweken zijn, wordt er vocht toegediend en kan er ook zuurstof toegediend worden. Het toevoeren van vocht zorgt ervoor dat de bloeddruk hoger wordt en het directe gevaar vermindert. Nadat het vocht uit het hartzakje verwijderd is, is het belangrijk om ook de oorzaak te behandelen. Als de vochtophoping wordt veroorzaakt door een bacteriële infectie, dan kan deze behandeld worden met antibiotica.