Hemiplegie

Wat is hemiplegie?

Bij hemiplegie is de helft van het lichaam verlamd of spastisch is. Deze halfzijdige verlamming of spasticiteit wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging. De verlamming of spasticiteit kan zowel je arm, hand, been en/of voet treffen maar hoe erg de klachten zijn hangt af van de hoeveelheid en de locatie van de hersenschade.

Oorzaken

Hemiplegie kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:

 • Een hersenbloeding
 • Een herseninfarct
 • Zuurstofgebrek tijdens de zwangerschap of geboorte
 • Vroeggeboorte of een laag geboortegewicht
 • Een waterhoofd
 • Een ongeval of hersenziekte
 • Een ontwikkelingsstoornis van bepaalde hersengebieden.
 • Een infectieziekte

Er is bij een halfzijdige verlamming of spasticiteit vrijwel altijd sprake van blijvende hersenschade.

Symptomen

Als je hemiplegie hebt, dan heb je één spastische of verlamde arm of hand en één spastische of verlamde been of voet. De ernst van de verlamming en spasticiteit verschilt per persoon. Dit komt doordat de gevolgen afhankelijk zijn van de plek in je hersenen waar de schade zich bevindt. Hemiplegie komt vaak voor samen met één of meer van de volgende handicaps:

 • Epilepsie
 • Hemianopsie (een deel van je zicht valt weg)
 • Problemen met spraak of een taalachterstand
 • Een verstandelijke achterstand
 • Gedragsproblemen

Direct na de geboorte zijn er een aantal symptomen die zouden kunnen wijzen op hemiplegie:

 • Als je kind zijn of haar hand gesloten houdt
 • Als er duidelijke spanningsverschillen zijn in de twee lichaamshelften
 • Als je kind zich vaak uitrekt
 • Als je kind zijn of haar hoofd in een afwijkende stand houdt
 • Als je vermoedt dat je kind of jijzelf hemiplegie hebt, dan is het belangrijk om direct contact op te nemen met een arts

Behandeling

Ter behandeling van hemiplegie kan je arts in samenspel met andere deskundigen proberen om je lichaam zo veel mogelijk te optimaliseren en in beweging te brengen. Als er schade is aan hersencellen, dan is het niet mogelijk om deze te herstellen. Wat wel kan, is proberen of je andere hersencellen de functies willen overnemen. Hierdoor zou de verlamming opgeheven kunnen worden. Wat de kans hierop is, verschilt per persoon.

De deskundigen die betrokken kunnen zijn bij de behandeling van hemiplegie zijn:

 • De fysiotherapeut zal bekijken in hoeverre je belemmerd wordt door je hemiplegie en zal vervolgens proberen om met oefeningen bewegen makkelijker te maken.
 • De ergotherapeut bedenkt praktische oplossingen om problemen in je dagelijkse leven als gevolg van je hemiplegie op te lossen.
 • De logopedist kan je helpen om je spraak te verbeteren.