Hemofilie (Bloederziekte)

Wat is hemofilie?

Hemofilie is een bloedziekte waarbij het bloed niet goed genoeg stolt. De aandoening komt vrijwel alleen bij mannen voor en heel zelden bij vrouwen. Hemofilie is een erfelijke aandoening, wat betekent dat de ouders de ziekte hebben doorgegeven aan het kind. Het hoeft niet per definitie zo te zijn dat één van de ouders ook last heeft van hemofilie, de moeder kan ook alleen draagster zijn van de ziekte.

Er zijn twee soorten hemofilie; hemofilie A en hemofilie B. Daarbij is hemofilie A de meest voorkomende vorm, deze komt namelijk vijf keer vaker voor dan hemofilie B. Je kunt hemofilie in een milde, matig-ernstig en ernstige variant hebben. Daarnaast heb je nog een andere bloedstollingsziekte namelijk de ziekte van Von Willebrand.

Vroeger heette hemofilie de bloederziekte. Dit wekt de indruk dat mensen met hemofilie altijd erg veel en snel bloeden bij een verwonding, dit echter niet het geval. De bloedziekte zorgt er alleen voor dat bloed niet goed stolt, hierdoor kunnen bloedingen langer duren dan normaal en is de kans op nabloedingen groter. 

De oorzaak van hemofilie is het tekort/ontbreken van een stollingsfactor in het bloed. Bij hemofilie A ontbreekt (een gedeelte van) stollingsfactor VIII en bij hemofilie B stollingsfactor IX. Hemofilie is een erfelijke aandoening. De stollingsfactoren liggen op het X-chromosoom. Aangezien mannen slechts één X-chromosoom hebben, hebben zij vaker last van hemofilie. Vrouwen zijn vaak alleen draagster van hemofilie. Bij ongeveer dertig procent van de hemofiliepatiënten ontstaat de ziekte door een spontane mutatie. Dit betekent dat zij de ziekte niet hebben geërfd van hun ouders, maar dat er in hun eigen DNA een foutje is gekomen waardoor zij geen/verminderd stollingsfactor aanmaken.

Stollingsfactoren in het bloed zorgen ervoor dat bij verwonding het bloed stolt waardoor de bloeding stopt. Bij mensen met een ernstige vorm van hemofilie ontbreekt deze stollingsfactor. Mensen met een milde vorm van hemofilie maken een verminderde hoeveelheid stollingsfactor aan.

Afhankelijk van het tekort aan stollingsfactoren treden er vanaf de jeugd problemen op. De symptomen voor hemofilie A zijn gelijk aan die van hemofilie B. Symptomen van hemofilie zijn:

  • Grote blauwe plekken
  • Spontane bloedingen
  • Langdurig nabloeden na tandarts bezoek, verwondingen of operaties
  • Interne bloedingen in spieren en gewrichten
  • Na ernstig ongeval meer kans op ernstige inwendige bloedingen
  • Hersenbloedingen

Vooral de bloedingen in de spieren en gewrichten zijn vaak erg vervelend voor mensen met hemofilie. Deze bloedingen kunnen blijvend schade aanrichten aan de gewrichten waardoor artrose optreedt.

Omdat hemofilie een zeldzame ziekte is wordt er niet snel aan hemofilie gedacht. Als de arts vermoedt dat er sprake is van hemofilie is het mogelijk om de hoeveelheid stollingsfactor in het bloed te meten. Is de activiteit stollingsfactor VIII of IX verminderd of niet aanwezig dan is er sprake van hemofilie. 

In het begin van de zwangerschap wordt standaard aan de hand van een bloedonderzoek het geslacht van het kind bepaald. Indien bekend is dat de moeder draagster is van hemofilie dan kan er tijdens de zwangerschap een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie gedaan worden om zo te kijken of het ongeboren kind hemofilie heeft. Als het kind een jongen blijkt te zijn volgen er extra onderzoeken en behandelingen. Een vlokkentest wordt meestal alleen gedaan bij een ernstige vorm van hemofilie.

De behandeling van hemofilie bestaat uit het aanvullen van de ontbrekende bloedstollingsfactor zodat bloedingen worden voorkomen. Personen met ernstige hemofilie prikken zichzelf twee tot drie keer per week. Tachtig procent van de patiënten doet dit zelf thuis. Bij kinderen doen de ouders dit vaak.

De beperkte hoeveelheid van donorbloed was vroeger een groot probleem. Mensen met hemofilie kregen alleen bloed toegediend als zij ernstige bloedingen hadden. Daarnaast hebben veel hemofiliepatiënten HIV en/ of hepatitis C opgelopen doordat het bloed wat zij kregen besmet was. Tegenwoordig zijn er technieken waardoor de benodigde stoffen uit gekweekte cellen worden bereid, de zogenoemde recombinant stollingsfactoren. Sindsdien worden mensen met hemofilie preventief behandeld om bloedingen te voorkomen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelvormen. Zo zijn onderzoekers bezig om door middel van gentherapie het defecte gen van hemofiliepatiënten te vervangen. Het gaat helaas gaat nog even duren voordat deze behandeling toepasbaar is.