Hepatische encefalopathie (HE) (Levercefalopathie)

Wat is hepatische encefalopathie?

Hepatische encefalopathie of leverencefalopathie (ook wel afgekort als HE) is een ernstige conditie die kan ontstaan bij mensen met een leveraandoening. Hepatische encefalopathie leidt tot veranderingen in de hersenen met fysieke en mentale problemen als gevolg. Dit gaat gepaard met ernstige verwardheid. Mensen met hepatische encefalopathie gedragen zich vaak anders dan normaal en naasten geven soms aan de persoon niet meer terug te kennen.

Hepatische encefalopathie treedt vooral op bij ernstig leverfalen, zoals chronische leverziektes of levercirrose.

Een belangrijke functie van de lever is het onschadelijk maken van giftige stoffen in het lichaam. Als de lever niet goed functioneert komen deze giftige stoffen via het bloed mogelijk terecht in de hersenen. De gifstoffen prikkelen het brein waardoor fysieke en mentale problemen ontstaan. Vermoedelijk speelt vooral de stof ammoniak een rol in het ontstaan van hepatische encefalopathie.

Bepaalde factoren kunnen hepatische encefalopathie uitlokken:

 • Infecties of ontstekingen, zoals bijvoorbeeld een longontsteking
 • Ernstige uitdroging, bijvoorbeeld na overgeven of diarree
 • Bepaalde medicijnen, zoals slaapmiddelen, plastabletten (bloeddrukverlagers) of antipsychotica
 • Bloedingen in de maag of darmen
 • Verstopping van de darmen

In twintig tot dertig procent van de gevallen wordt echter geen duidelijke oorzaak gevonden.

De symptomen van hepatische encefalopathie bestaan vooral uit verminderde fysieke en mentale functies. De aandoening ontwikkelt zich meestal geleidelijk, waarbij de klachten verergeren. De ernst van de klachten verschilt per persoon. Grofweg zijn er twee categorieën symptomen: symptomen bij milde en bij ernstige hepatische encefalopathie.

Milde symptomen:

 • Lichte
 • Vergeetachtigheid verwardheid
 • Persoonlijkheidsverandering of stemmingswisselingen
 • Concentratieproblemen
 • Geurende adem
 • Slapeloosheid, of een omgedraaid dag/nachtritme (overdag slapen en ’s nachts wakker zijn)
 • Verminderde motoriek, zoals een verslechterd handschrift
 • Ernstige symptomen:
 • Spierspasmes
 • Angstaanvallen
 • Ernstige verwardheid
 • Verergering van slaapproblemen
 • Spraakverwardheid
 • Beroerte
 • Verlaagd bewustzijn of bewusteloosheid

In zeer ernstige gevallen kan hepatische encefalopathie zelfs leiden tot epileptische aanvallen en coma.

De prognose bij hepatische encefalopathie is vaak niet goed, veel mensen overlijden eraan. De behandeling is meestal gericht op het verminderen van acute klachten en het voorkomen van nieuwe aanvallen van hepatische encefalopathie. In het laatste geval kunnen medicijnen helpen. De gebruikelijke medicatie bij hepatische encefalopathie is vaak een van deze middelen:

 • Lactulose
 • Neomycin
 • Rifaximin

Verder kan een gezond en gebalanceerd dieet baten. Soms wordt aangeraden de hoeveelheid proteïne of eiwitten in het dieet te verminderen. Doe dit echter alleen op medisch advies in verband met het risico op ondervoeding bij leveraandoeningen. Tegenwoordig wordt steeds vaker besloten om proteïnen of eiwitten niet te beperken. Verder is het bij leveraandoeningen in het algemeen verstandig om af te blijven van alcohol en sigaretten.