Hypercalciemie (Te hoog calciumgehalte)

Wat is Hypercalciemie?  

In het kort:

  • Calcium is nodig voor de aanmaak van botten en goed spierfunctie.
  • Bij een te hoog calciumgehalte is er sprake van te veel calcium in het bloed.
  • Er zijn verschillende oorzaken van een te hoog calciumgehalte, zoals een calciumstofwisselingsstoornis en een overdosis vitamine D.
  • Veelvoorkomende symptomen bij een te hoog calciumgehalte zijn onder andere misselijkheid, obstipatie, dorst, diarree en braken.
  • De behandeling van een te hoog calciumgehalte is afhankelijk van de oorzaak. Er zal daarom eerst een lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek uitgevoerd worden.

Over Hypercalciemie

Een te hoog calciumgehalte in je bloed noem je ook wel hypercalciëmie. Calcium neem je op via voeding en is nodig voor de aanmaak van botten en voor een goede spierfunctie. Een verstoorde calciumstofwisseling kan hypercalciëmie veroorzaken.

De oorzaak van een te hoog calciumgehalte is een stoornis in de calciumstofwisseling. Normaliter wordt je calciumspiegel op peil gehouden door hormonen en vitamine D. Door een stoornis kan een te hoog calciumgehalte in je bloed ontstaan (hypercalciëmie). Bijvoorbeeld door te snel werkende bijschildklieren (hyperparathyreoïdie) kunnen onregelmatigheden ontstaan. Er is dan namelijk sprake van een verhoogde afgifte van het parathyroïdhormoon (PTH), welke grote invloed heeft op de concentratie calcium in je bloed. Verder kan een overdosis aan vitamine D een te hoog calciumgehalte in het bloed veroorzaken. Te veel vitamine D kan worden veroorzaakt door het eten van grote hoeveelheden noten of vitaminetabletten.

Hiernaast kent hypercalciëmie nog vele andere oorzaken, zoals de volgende aandoeningen:

  • Botkanker of kanker met uitzaaiingen naar de botten. Ook tumoren die een calcium-verhogende factor uitscheiden kunnen de oorzaak van de verhoogde hoeveelheid calcium in het bloed zijn.
  • Sarcoïdose (ziekte van Besnier-Boeck)
  • Multipele myeloom (ziekte van Kahler)
  • Melk-alkali-syndroom (Burnett-syndroom)
  • Familiaire hypercalciëmie is de erfelijke variant van te veel calcium in je bloed

De symptomen van een hoog calciumgehalte in het bloed kunnen variëren van geen klachten tot vage klachten van vermoeidheid. Als de hoeveelheid calcium veel te hoog is, kun je last krijgen van de volgende symptomen en klachten:

• Misselijkheid
• Obstipatie
• Veel plassen
• Dorst
• Braken
• Diarree
• Sufheid

Coma, depressie en psychoses behoren tot de ernstigere complicaties. Ernstige, onbehandelde hypercalciëmie kan leiden tot verkalking van de nieren, nierstenen, nierinsufficiëntie, ontsteking van de alvleesklier of een maagzweer.

De behandeling van een te hoog calciumgehalte (hypercalciëmie) is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de symptomen. Eerst zal daarom grondig onderzoek worden gedaan naar eventuele onderliggende aandoeningen. Hiertoe wordt lichamelijk onderzoek gedaan en bloed afgenomen om de concentratie calcium in je bloed te bepalen. Blijkt uit de diagnose dat bijvoorbeeld (bot)kanker de oorzaak is? Dan zal het te hoge calciumgehalte worden behandeld door de (bot)kanker aan te pakken middels operatie, bestraling of chemotherapie. Andere mogelijke behandelingen van hypercalciëmie zijn:

• Extra vocht toedienen, waardoor de calciumuitscheiding door de nieren vergroot wordt
• Het operatief verwijderen van de bijschildklieren