Hypoglykemie

Wat is hypoglykemie?

In het kort:

 • Bij hypoglykemie heb je een lage of een sterk schommelende bloedsuikerspiegel.
 • Vaak is hypoglykemie een gevolg van diabetes mellitus.
 • Hypoglykemie kan meerdere oorzaken hebben, zoals een teveel aan insuline, te weinig voedsel, zwangerschap en medicijngebruik.
 • Symptomen van hypoglykemie zijn onder andere zweten, nerveusheid, beven en verstoord zicht.
 • Naarmate de bloedsuikerspiegel te ver daalt kunnen ernstige symptomen ontstaan zoals verwardheid, spierspasmen en epileptische aanvallen.
 • Hypoglykemie kan worden vastgesteld door je arts.

Over hypoglykemie

Hypoglykemie (hypo) is een verschijnsel waarbij je een lage bloedsuikerspiegel of een sterk schommelende bloedsuikerspiegel hebt. Het doet zich met name voor als gevolg van diabetes mellitus. Patiënten spreken vaak van een ‘hypo’. Het tegenovergestelde van een hypoglykemie is een hyperglykemie (hyper), hierbij heb je juist te veel suiker in je bloed.

Bloedsuikerspiegel

Alle suikers die we eten worden omgezet in glucose, oftewel bloedsuiker. De bloedsuikerspiegel stijgt door te eten en wordt lager door lichamelijk of geestelijke inspanning. Er zijn twee hormonen betrokken bij het in balans houden van je bloedsuikerspiegel, namelijk insuline en glucagon.

Insuline zorgt ervoor dat het teveel aan suikers na het eten wordt opgeslagen in je lever en je spieren. Glucagon helpt om na inspanning weer suiker vrij te maken en in je bloedbaan te brengen. Samen moeten ze ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel ongeveer constant blijft, namelijk tussen de 4,0 en de 8,0 mmol/l.

Bij diabetes maakt je alvleesklier te weinig insuline aan of reageert je lichaam niet voldoende op insuline, waardoor je bloedsuikerspiegel te hoog wordt. Bij hypoglykemie maakt je alvleesklier of een tumor juist te veel insuline waardoor je bloedsuikerspiegel sterk schommelt of te laag wordt. Bij diabeten die insuline gebruiken is er op dat moment relatief te veel insuline actief, hetzij door doseerfouten of bijvoorbeeld te weinig eten of te veel energie verbruiken (sporten).

Hypoglykemie bij mensen zonder insuline afhankelijke diabetes mellitus wordt niet door alle artsen geaccepteerd als een aandoening. Bijvoorbeeld wanneer er geen andere aandoening wordt aangetoond en/of geen gemeten te lage bloedsuikerwaarde aanwezig is.

Aan het ontstaan van hypoglykemie kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Zo kan hypoglykemie bijvoorbeeld veroorzaakt worden door:

 • Te veel aan insuline of te weinig voedsel inname, bij een insuline afhankelijke diabeet
 • Te weinig voedsel, zoals bijvoorbeeld bij anorexia nervosa
 • Onder andere haloperidol, salicylaten, kinine
 • Een verkeerd voedingspatroon
 • Zwangerschap
 • Hormonale stoornissen
 • Tumoren die insuline produceren
 • Extreem overgewicht
 • Aanwezigheid van toxische stoffen
 • Na maag-darmoperaties waarbij dumping kan ontstaan, bijvoorbeeld bij de aanleg van een bypass
 • Pasgeborenen met een hoog geboortegewicht kunnen tijdelijk hypoglykemie ontwikkelen na de geboorte omdat ze nog niet goed hun voeding geregeld hebben

Hypoglykemie gaat gepaard met een lange rij symptomen. Om een te laag bloedsuikerspiegel te krijgen moet uiteraard eerst je bloedsuikerspiegel dalen. Dit gaat redelijk snel, maar er zijn wel drie stadia te onderscheiden: begin, midden en einde. Elk stadium brengt zijn eigen symptomen en klachten met zich mee. In het beginstadium – als je bloedsuikergehalte begint te dalen – kun je last hebben van het volgende:

 • Zweten
 • Nerveusheid
 • Beven
 • Extreme honger en misselijkheid
 • Duizeligheid en hoofdpijn
 • Verstoord zicht
 • Een snelle hartslag.

Als je bloedsuikerspiegel vervolgens nog lager wordt (middenstadium), kun je naast bovenstaande symptomen ook de volgende lichamelijke en psychische klachten ervaren:

 • Problemen met je concentratie
 • Verwardheid en geïrriteerdheid
 • Moeite met spreken
 • Problemen met stilstaan en lopen
 • Spierspasmen

Als je bloedsuiker veel te laag wordt (eindstadium), kan dit leiden tot:

 • Epileptische aanvallen
 • Verlies van bewustzijn en coma
 • Beroerte

Als de hypoglykemie zeer ernstig is, kun je er zelfs aan overlijden.

Als je vermoedt dat je last hebt van hypoglykemie, kan je arts een test afnemen. Het is belangrijk om contact op te nemen met je arts. Deze kan je onderzoeken en bepalen of er volgens hem of haar sprake is van hypoglykemie of diabetes.

Een behandeling van hypoglykemie is er vooral op gericht om de verstoorde stofwisseling in evenwicht te brengen. Op de korte termijn kun je hiervoor zorgen door eten tot je te nemen. Je bloedsuikerspiegel zal in ieder geval tijdelijk toenemen. Het probleem is wel dat je lichaam direct bij het stijgen van je bloedsuikerspiegel weer hormonen zal aanmaken om je bloedsuikerspiegel omlaag te krijgen. Na enige tijd zal je bloedsuikerspiegel dus opnieuw laag zijn.

Om te zorgen dat op lange termijn de problemen met je bloedsuikerspiegel verminderen of uitblijven, kun je de volgende veranderingen in je leven doorvoeren:

 • Gezond eten
 • Zorg dat je een gezond gewicht behoudt/krijgt