Ingegroeide ooghaar

Wanneer een ooghaar van het ooglid naar binnen is gegroeid geeft dit meestal irritatie van de oogbol. De haar wrijft over de oogbol. Hierdoor ontstaat irritatie (pijn en jeuk) en kan de oogbol gaan ontsteken.

Bij oudere mensen komt nogal eens een entropion voor. Dat is een aandoening waarbij de rand van het onderste ooglid naar binnen stulpt, zodat de oogharen over het oppervlak van de oogbol, het bindvlies en het hoornvlies wrijven. Ook dit veroorzaakt irritatie en kan leiden tot bindvliesontsteking of zweertjes op het hoornvlies.

Behandeling

Ga bij klachten naar de huisarts. Hij zal door middel van een pleister het ooglid naar buiten houden. Dit moet enige dagen worden volgehouden. Soms is verwijdering van oogharen noodzakelijk of een kleine operatie aan het ooglid (meestal onder plaatselijke verdoving). Bij een ontsteking zal de ontsteking worden behandeld.