Intoxicatie (Vergiftiging)

Wat is vergiftiging?

Een vergiftiging is een reactie van je lichaam op het innemen van een gif. Welke reactie je lichaam geeft en hoe ernstig deze reactie is hangt onder andere af van:

 • Het werkingsmechanisme van het gif.
 • De hoeveelheid gif waaraan je bent blootgesteld.
 • De mate van giftigheid van het gif. Dit is vaak afhankelijk van de concentratie waarin de stof in het lichaam voorkomt.

Een vergiftiging kan allerlei lichamelijke verschijnselen veroorzaken, zoals:

 • Misselijkheid
 • Braken
 • Huiduitslag
 • Benauwdheid
 • Hartstoornissen
 • Bewusteloosheid
 • Coma
 • Overlijden

Waardoor kan een vergiftiging worden veroorzaakt?

Vergiftiging kan ontstaan door het binnendringen van een schadelijke stof. Giftige stoffen kunnen zowel in vaste, vloeibare als in gasvormige toestand het lichaam binnendringen. Dat kan via het maag- darmkanaal, de luchtwegen of de huid. Zo kun je een vergiftiging krijgen door:

 • Schoonmaakmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • De ophoping van in het lichaam geproduceerde afvalstoffen
 • Een beet door een giftig dier
 • Het eten van giftige planten

De meeste vergiftigingen worden veroorzaakt door huishoudproducten en medicijnen. Bij kleine kinderen wordt ongeveer veertig procent van de vergiftigingen veroorzaakt door medicijnen. Het is daarom heel belangrijk om medicijnen en schoonmaakmiddelen in kindveilige verpakkingen en op een voor kinderen onbereikbare plek te bewaren.

Behandeling

Bel direct een arts of ga meteen naar het ziekenhuis bij verdenking van vergiftiging. Als je weet door welk product de vergiftiging is ontstaan, neem dan etiketten of bijsluiters mee. In het ziekenhuis bestaat voldoende kennis om een vergiftiging te bestrijden.

Elk soort gif bestrijd je op een andere manier. Er zijn giffen waarbij je het slachtoffer moet laten braken, er zijn er ook waarbij je dat juist niet moet doen. Bij sommige stoffen is het verstandig om veel water te drinken, bij andere juist weer niet.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • Wasmiddelen voor linnen, afwas en shampoo's; Bij inname kunnen deze producten misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. Braken moet worden voorkomen zodat er geen schuim in de luchtwegen kan komen. Kleine hoeveelheden melk kunnen helpen om irritatie van de slijmvliezen te verzachten.
 • Linnenverzachters die ethyleen-glycol bevatten; Ethyleen-glycol is een zeer toxisch product dat het centraal zenuwstelsel aantast. Bij inname wordt, in een eerste fase, de coördinatie van de spierbewegingen verstoord. Daarna worden spieren stijf, treden er stuipen op en raakt het slachtoffer in coma. Tijdens de afbraak van ethyleen-glycol door het organisme komt het giftige oxaalzuur vrij. Braken moet worden vermeden omwille van de schuimvorming.
 • Producten voor de vaatwasser zijn zeer alkalisch; Ze veroorzaken brandwonden in de mond, de slokdarm en de maag. Braken moet worden vermeden omdat het product dan een tweede keer de slijmvliezen zou aantasten. Bovendien bestaat het gevaar voor inademing van het product in de luchtwegen. Overbrenging naar het ziekenhuis is noodzakelijk.
 • Ovenreinigers en afvoerontstoppers; Deze bevatten een sterke base, meestal Natriumhydroxyde. Bij inname veroorzaken deze producten onmiddellijk ernstige verbrandingen in de mond, de keel en de slokdarm.
 • Toiletreinigers en ontkalkers; Deze bevatten sterke zuren. Bij contact met water komt zwavelzuur of zoutzuur vrij. Inname veroorzaakt een branderig gevoel in de mond, de keel en de slokdarm door verbranding van de slijmvliezen. Op de lippen en de tong kunnen zich blaren vormen. Er is gevaar voor verstikking. Andere mogelijke complicaties zijn braken, diarree, shock, perforatie van de slokdarm en de maagwand, enz. Bij inhalatie is er een groot risico voor longoedeem. Bij contact van de huid en/of de ogen met deze producten, moet u langdurig en overvloedig spoelen met lauw water. Braken moet worden vermeden omdat dan een tweede verbranding ontstaat.