Keelkanker (Larynxcarcinoom)

Wat is keelkanker?

In het kort:

 • Keelkanker of kanker van de keelholte wordt voornamelijk veroorzaakt door roken en alcoholgebruik.
 • Bij kanker in de keelholte heb je onder andere last van slikproblemen, keelpijn en soms een zwelling in de hals. Als de tumor bij de neusholte zit, merk je dat vaak aan een knobbeltje in de hals en een verstopte neus en oren.
 • Heb je deze klachten zonder duidelijke oorzaak? Ga naar je huisarts. Hij kan je indien nodig doorverwijzen naar een KNO-arts.
 • De behandeling bestaat uit bestraling, operatief verwijderen van de tumor of een combinatie hiervan.

Over keelkanker

Bij keelkanker is er sprake van een tumor in de keel- of neusholte.

 

De termen keelkanker en strottenhoofdkanker worden vaak door elkaar gebruikt. Bij strottenhoofdkanker is er sprake van een tumor in het strottenhoofd. Deze uitleg gaat over keelkanker.

Het zijn met name mensen boven de 45 jaar die keelkanker krijgen. Mannen ontwikkelen vaker keelkanker dan vrouwen.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaken van keelkanker zijn:

 • Roken
 • Tabak pruimen
 • Alcoholgebruik

Erfelijke factoren: als keelkanker in de familie voorkomt, is de kans groter dat iemand deze aandoening krijgt

De laatste jaren wordt ook het Humaan papillomavirus (HPV) steeds meer als een oorzaak gezien van keelkanker. Het HPV kan ook genitale wratten en baarmoederhalskanker veroorzaken. Met name onder jongeren lijkt orale seks een rol te spelen bij het ontstaan van keelkanker.

Symptomen

De symptomen van keelkanker hangen af van de plek waar de tumor zit.

Neusholte

De eerste klacht bij een tumor in de neusholte is vaak een knobbeltje in de hals. Andere klachten die kunnen optreden zijn:

 • Verstopte neus
 • Verstopte oren
 • Hoofdpijn
 • Keelholte-ontsteking
 • Slikklachten
 • Vermagering
 • Pijn in het hoofd-halsgebied
 • Een zweertje in de mond dat niet geneest
 • Een slecht zittend kunstgebit
 • Heesheid

Diagnose

Heb je last van aanhoudende slikklachten, heesheid of andere symptomen die hierboven worden genoemd? Breng dan een bezoek aan de huisarts. Hij of zij onderzoekt de keelholte en stelt vast of een doorverwijzing naar een KNO-arts (keel-neus-oorarts) noodzakelijk is.

Bij het vaststellen van keelkanker worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Door met een laryngoscoop in de keelholte te kijken kan al veel worden achterhaald. Een laryngoscoop is een soort slang met aan het uiteinde een camera, die via de neus wordt ingebracht. Is er sprake van een tumor? Dan wordt een klein stukje afgenomen voor weefselonderzoek, waaruit moet blijken of het een goedaardige of kwaadaardige tumor is. Dit is belangrijke informatie voor het kiezen van de vervolgbehandeling.

Tot slot kunnen uitzaaiingen worden opgespoord met een MRI-scan, CT-scan, röntgenonderzoek of echografie.

Behandeling

Als de keelkanker in een vroeg stadium is of als de tumor klein is, dan is bestraling de meest toegepaste behandeling. In andere gevallen is een operatie nodig. Hierbij wordt vaak niet alleen de tumor, maar ook de lymfeklieren (in het gebied rond de tumor) verwijderd. Dit omdat als een tumor uitzaait, dat meestal via de lymfebanen gebeurt. Operaties in het halsgebied kunnen erg ingrijpend zijn.

Chemotherapie werkt vaak niet goed bij keelkanker en wordt daarom in principe niet als hoofdbehandeling ingezet. Wel wordt chemotherapie soms als aanvullende behandeling uitgevoerd.

Het is lastig te zeggen wanneer iemand met keelkanker genezen is, omdat er altijd een kans is dat de tumor terugkomt. Bij keelkanker spreek je daarom van ‘overlevingspercentage na vijf jaar’. Als de tumor vroeg ontdekt wordt, is er een overlevingspercentage van ongeveer 70%. Wanneer de tumor in een later stadium wordt ontdekt, ligt dit percentage een stuk lager, namelijk tussen 40% en 60%, afhankelijk van het stadium. Het is dan ook belangrijk om keelkanker tijdig te ontdekken.