Knokkelkoorts

Wat is knokkelkoorts?

Knokkelkoorts, ook wel dengue genoemd, is een zogenaamde infectieziekte. De ziekte komt vooral voor in Afrika, Azië en Midden- en Zuid- Amerika. De ziekte is meestal niet gevaarlijk, maar wel vervelend. Het is dan ook het beste om de ziekte te voorkomen.

Oorzaken

Knokkelkoorts ontstaat als iemand gestoken is door een mug die het denguevirus heeft. Het denguevirus wordt vaak overgedragen door de Aedes Aegypti, ook bekend als tijgermug. Deze mug is zwart-wit gestreept en steekt veel overdag. Er zijn vier verschillende vormen van het denguevirus. Deze verschillende denguevirussen verschillen maar heel weinig en geven daarom vaak dezelfde problemen. Als je één van de vormen van knokkelkoorts hebt gehad, dan beschermt dit je alleen tegen het opnieuw krijgen van die specifieke vorm van de ziekte. De drie andere vormen kunnen je nog wel krijgen. Knokkelkoorts is niet besmettelijk, dat wil zeggen het is niet overdraagbaar van mens op mens.

Symptomen

Symptomen die kunnen voorkomen bij knokkelkoorts zijn:

 • Koorts
 • Hoofdpijn
 • Diarree
 • Spierpijn
 • Huiduitslag

Meestal houden bovenstaande klassieke symptomen van knokkelkoorts ongeveer een week lang aan. Je voelt je erg ziek en soms voel je je nog weken daarna erg slap. Soms lijk je een paar dagen weer wat beter te zijn, maar vaak komt de koorts weer terug. Bij kinderen is het verloop van de knokkelkoorts vaak ernstiger. In heel zeldzame gevallen lijdt dengue tot de dood.

Soms kan de knokkelkoorts (meestal bij kinderen onder de vijftien jaar) na vier tot zeven dagen ineens verergeren. Dan treedt dengue-hemorragisch koorts op. De symptomen van dengue-hemorragische koorts zijn:

 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • Braken (soms met bloed)
 • Rusteloosheid
 • Koorts verandert ineens in een ondertemperatuur
 • Het bewustzijn is wisselend
 • Puntbloedingen of blauwe plekken, door een verhoogde bloedingsneiging
 • Bloedneuzen (soms)

De ernstigste vorm van knokkelkoorts is het dengueshocksyndroom. Als dit optreedt dan krijg je ongeveer twee tot zeven dagen na de klassieke knokkelkoortsklachten de volgende symptomen:

 • Je raakt in shock
 • Je krijgt een lage bloeddruk en een versnelde maar zwakke hartslag
 • Koude en klamme voeten en/of handen
 • Soms wordt je bloed slecht van zuurstof voorzien

Behandeling

Er is geen specifieke behandeling tegen knokkelkoorts. De ziekte is over het algemeen niet gevaarlijk en verdwijnt meestal na zeven dagen. Het beste is om de ziekte te voorkomen. Dit kan door de muggenbeet tegen te gaan. Je moet daarom altijd bedekkende kleding dragen en muskietenwerende middelen gebruiken in gebieden waar de tijgermug actief is.

Als je toch knokkelkoorts hebt opgelopen, dan moet je tijdens de koortsperiode en twee dagen na het verdwijnen van de koorts op controle bij je arts. De arts bekijkt of er sprake is van complicaties of bijkomende problemen en kan deze vervolgens behandelen. Een mogelijke complicatie is het ontstaan van dengue hemorragische koorts. Hierbij vinden bloedingen en uitdroging plaats. Het is belangrijk om genoeg vocht in te nemen als je knokkelkoorts hebt. Als er sprake is van bloedingen of een lage bloeddruk, neem dan contact op met je arts. Deze kan je uit voorzorg op laten nemen in het ziekenhuis, waar je constant onder controle komt te staan.