Koortsaanvallen

Wat zijn koortsaanvallen?

Koortsaanvallen zijn plotselinge stijgingen van je koorts. Bij koorts ontstaat een verhoging van je lichaamstemperatuur die vaak gepaard gaat met een gevoel van algemene malaise.

Oorzaken

Koorts kan in verschillende vormen voorkomen. Specifieke aandoeningen zoals malaria, hodgkin, en urineweginfecties, gaan soms gepaard met een typisch in aanvallen voorkomende koorts, namelijk koortsaanvallen. Koorts is veelal een reactie van het lichaam op binnengedrongen bacteriën en virussen. Bepaalde stoffen (geneesmiddelen, chemische stoffen) kunnen ook koorts veroorzaken. Afhankelijk van de oorzaak moet de koorts behandeld worden.

Symptomen

Koortsaanvallen kenmerken zich door perioden van hevige koorts, soms met koude rillingen en klappertanden, die zich afwisselen met perioden van geringe koorts of zelfs geheel koortsvrije perioden. Meestal is 's avonds de temperatuurverhoging het grootst.

Behandeling

Koortsaanvallen hoeven niet altijd behandeld te worden. Bij extreem hoge koorts (boven 40 °C) of lang bestaande koorts dient de huisarts te worden geraadpleegd. Hij zal proberen te achterhalen wat de oorzaak van de temperatuurstijging is en eventueel gerichte therapie kunnen instellen.

Je kunt je paracetamol nemen om de koorts wat te drukken. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Koortsaanvallen bij baby’s en peuters

Baby’s en peuters kunnen snel hoge koorts krijgen, die ook weer snel kan verdwijnen. Boven de 39 of 40 °C kun je kinderen eventueel paracetamol geven. Dit kan soms koortsstuipen voorkomen. Daarnaast is het voldoende water drinken erg belangrijk.