Kraambedpsychose (Postpartumpsychose) Kraambedpsychose (Postpartumpsychose)

Wat is een kraambedpsychose?

Een kraambedpsychose, ook wel postpartumpsychose of zwangerschapspsychose genoemd, is een vorm van een psychose die zich kan voordoen na een bevalling. Meestal beginnen de klachten binnen een paar dagen tot vier weken na de bevalling. Tijdens een zwangerschapspsychose verliest iemand contact met de werkelijkheid. De persoon is verward, chaotisch, angstig en heeft last van waanbeelden. In sommige gevallen wordt de psychose voorafgegaan door voortekenen zoals onrust, slecht slapen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, vijandigheid, achterdocht en hoofdpijn. Een postpartumpsychose is niet hetzelfde als een postpartumdepressie.

 

 

De precieze oorzaak van een postpartumpsychose is vaak niet bekend. Meestal is de oorzaak van praktische, hormonale of psychologische aard. Praktisch gezien is de verzorging van een baby soms zwaar en onvoorspelbaar, hoe goed je ook bent voorbereid. De nieuwe ouderrol met bijbehorende taken en spanningen kan, vaak ook in combinatie met de lichamelijke napijn, stemmingsstoornissen veroorzaken. Ook de veranderde hormoonhuishouding van de vrouw kan invloed hebben op de stemming. Psychologisch gezien kan een vrouw ook moeite hebben met de nieuwe situatie. Conflicten met bijvoorbeeld de partner of een familielid hebben een negatieve invloed op de stemming.

Verder zijn er een aantal risicofactoren die de kans op een kraambedpsychose verhogen. Zo komt deze aandoening vaker voor na de zwangerschap van het eerste kind, bij alleenstaande moeders, bevallingen met een keizersnede of bij het overlijden van het kind. Daarnaast is er een grotere kans op een kraambedpsychose bij mensen die eerder een kraambedpsychose of andere psychiatrische aandoening hebben gehad. Ook mensen met een familielid die een postpartumpsychose hebben gehad, hebben hier zelf een grotere kans op.

De symptomen van een kraambedpsychose treden wisselend over de dag op. Iemand kan van het ene op het andere moment totaal veranderen. Niet alle symptomen hoeven op te treden tijdens een psychose. Veelvoorkomende symptomen zijn:

  • Verwardheid
  • Chaotisch gedrag
  • Onrust
  • Angst
  • Achterdocht en wantrouwen
  • Waandenkbeelden en visioenen
  • Verandering van de persoonlijkheid
  • Stemmen horen

Vermoed je dat iemand een postpartumpsychose heeft? Neem dan direct contact op met de huisarts en vraag om een doorverwijzing naar een psychiater. Een kraambedpsychose leidt in de meeste gevallen tot een opname in het psychiatrisch centrum. Tijdens deze opname staat voornamelijk steun en stimulatie centraal. Voldoende rust en steun van de partner, familie en vrienden zijn belangrijk voor het herstel. Soms biedt contact met andere patiënten en het delen van ervaringen steun.

Bij een verleden met kraambedpsychose schrijft een arts vlak na een volgende bevalling lithiumtabletten voor. Deze medicatie vermindert de kans op een tweede kraambedpsychose. Als je deze medicijnen slikt, mag je geen borstvoeding geven.