Lawaaitrauma

Lawaai is een hinderlijke vorm van geluid (van machines, luidspeakers, maar ook van koptelefoon) waardoor op den duur beschadiging van het gehoor kan optreden. Een lawaaitrauma betekent niets anders dan beschadiging van het gehoororgaan door lawaai.

Lawaaidoofheid is een beschadiging van een deel van het binnenoor. Er ontstaat gehoorverlies van vooral de hoge tonen en er kan zelfs doofheid optreden. Langdurige overmatige prikkeling leidt tot het afsterven van de (zeer gevoelige) zintuigcellen in het binnenoor. Wanneer eenmaal verstoring van deze cellen is opgetreden, kan de beschadiging niet meer worden hersteld. Bescherming van het gehoor is daarom erg belangrijk. Langdurige blootstelling aan lawaai leidt uiteindelijk bij iedereen tot beschadiging. Een behandeling met een gehoortoestel kan enige verbetering geven.