Melaatsheid

Wat is melaatsheid?

Melaatsheid (lepra) is een besmettelijke infectieziekte die vooral in de tropen nog steeds voorkomt. In een vroeg stadium wordt het gekenmerkt door depigmentatievlekjes op de huid.

Oorzaken

De verwekker is de bacterie mycobacterium leprae. De besmetting is niet duidelijk. Lepra treedt waarschijnlijk pas op na langdurig contact met een patiënt met lepra.

Symptomen

Deze bacterie geeft afwijkingen in de huid en in de zenuwen. Door aanstasting van de zenuwen wordt de patiënt gevoelloos en kan zich verbranden of verminken zonder het te merken. De gevolgen van de aandoening zijn voornamelijk zichtbaar aan het gelaat, de armen en de benen. Er zijn vaak ernstige misvormingen. Gewone hygiëne biedt een reiziger voldoende bescherming.