Misofonie

Wat is misofonie?

Misofonie is een neurologische aandoening en betekent letterlijk ‘haat van geluid’. Misofonie wordt ook wel aangeduid als Selective Sound Sensitivity Syndrome (4S) of als vorm van geluidsintolerantie.

Mensen met misofonie voelen een extreme irritatie of woede bij het horen van bepaalde geluiden. Meestal gaat het om geluiden van andere mensen, zoals:

 • Smakken, slikken of afbijten
 • Ademen
 • Keelschrapen of gapen
 • De neus ophalen
 • Het kraken van chipszakken
 • Klikken met een pen

In ernstige gevallen kan misofonie leiden tot sociaal isolement of verminderd functioneren. Door de extreme frustratie gaan mensen met misofonie namelijk de storende geluiden ontwijken.

Over misofonie is nog weinig bekend. Zo is nog onduidelijk hoeveel mensen precies last hebben van misofonie.

Oorzaken

Ook over de oorzaken van misofonie is niet veel bekend. Vermoed wordt dat misofonie aan het begin van de puberteit ontstaat, ongeveer tussen het achtste en twaalfde levensjaar. Veel misofoniepatiënten noemen als mogelijke oorzaak herinneringen uit de jeugd van bijvoorbeeld smakkende gezinsleden. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar erfelijke factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van misofonie.

Wat we wel weten over het ontstaan van misofonie is dat er een Pavlov-reactie in het brein ontstaat. Dat houdt in dat er een koppeling in het brein wordt gemaakt tussen het specifieke geluid en de negatieve gevoelens. Bij het horen van het geluid ontstaat een reflex dat de negatieve gevoelens oproept.

Symptomen

Het belangrijkste symptoom van misofonie is de extreme negatieve gevoelens die ontstaan na het horen van bepaalde geluiden. Voorbeelden hiervan zijn extreme woede, haatgevoelens of walging. Naast deze emoties kunnen mensen met misofonie ook last hebben van de volgende symptomen:

 • Stress
 • Slechte concentratie
 • Schuldgevoelens en schaamte
 • Angst, bijvoorbeeld om de zelfbeheersing te verliezen
 • Zich onbegrepen voelen (door zichzelf en anderen)

Behandeling

Tot nu toe zijn er weinig behandelingsopties voor misofonie.

De behandeling van misofonie is erop gericht om de bestaande associaties (reflex) met het geluid te vervangen door positievere gevoelens. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd via ontspanningstraining en aandachtstraining om met misofonie om te leren gaan.