Mondgezwel

Wat is een mondgezwel?

Gezwellen van het mondslijmvlies zijn betrekkelijk zeldzaam. Kwaadaardige gezwellen komen voor bij personen van middelbare leeftijd. Er treedt in het algemeen geen verbetering op, ook niet na wegnemen van de prikkelende factoren.

Oorzaken

Tot de mogelijke oorzaken worden gerekend: irritatie door scherpe gebitselementen, scherpe kanten aan een kunstgebit, roken of kauwtabak.

Behandeling

Zoals voor alle kwaadaardige aandoeningen geldt, is het zo vroeg mogelijk herkennen van de aandoening voor het succes van de behandeling van groot belang.

De behandeling zal in het algemeen door een team van specialisten geschieden. Hoe kleiner het gezwel, hoe minder ingrijpend de operatie zal zijn en hoe groter de kans op succes. Voor zeer oppervlakkig gelegen gezwellen wordt bestraling toegepast. Om de kans op het ontstaan van nieuwe gezwellen zo klein mogelijk te houden, wordt geadviseerd niet (meer) te roken.