Myeloïde leukemie

Myeloïde leukemie is een vorm van leukemie. Leukemie is een ernstige aandoening. Het behoort tot de groep van de bloedkankers. Dat wil zeggen dat er sprake is van een tumor die uitgaat van een bepaald type cellen in het bloed, namelijk in dit geval de witte bloedcellen. De aandoening kan op iedere leeftijd beginnen.

Bij leukemie vermenigvuldigen de witte bloedcellen zich ongecontroleerd en in de verkeerde richting. Hierdoor verstoren zij de normale evenwichtige samenstelling van het bloed.

De ziekte begint in het beenmerg of andere bloedvormende organen, maar kan zich uitbreiden. Het is een meer chronische ziekte, in tegenstelling tot de acute vormen van leukemie kunnen deze patiënten jaren lang geen klachten hebben, terwijl het tijdstip van de behandeling van de chronische myeloïde leukemie geen invloed heeft op de gemiddelde overleving.

Behandeling

Alleen bij ernstige klachten zal men tot behandeling over gaan. Vaak kan de ziekte gepaard gaan met een grote milt, die soms ernstige mechanische bezwaren kan geven. De behandeling start meestal bij ernstige stoornis van de bloedsamenstelling respectievelijk ernstige klachten.

Tussen 50 en 80% van de patiënten met acute myeloïde leukemie reageert goed op de behandeling. De behandeling is erop gericht een snelle remissie (vernietiging van alle leukemiecellen) te bereiken.

De behandeling bestaat uit chemotherapie en evt. aangevuld met beenmergtransplantatie. Bij chronische leukemie start men de behandeling als er ernstige klachten zijn, zoals mechanische bezwaren van een vergrote milt. De milt wordt dan bestraald.