Nagel-knieschijfsyndroom (Nail patella syndroom)

Wat is het nagel-knieschijfsyndroom?

Het nagel-knieschijfsyndroom is beter bekend onder de Engelse naam: nail patella syndroom (nail betekent nagel en patella is knieschijf). Bij dit aangeboren syndroom blijken zowel de nagels als de knieschijven van een kind niet goed te zijn aangelegd. Het syndroom is erfelijk: als een van de ouders de ziekte heeft is de kans 50 procent dat het kind het ook krijgt.

Symptomen

De nagels van zowel de handen als de voeten zijn afwijkend: ze zijn vaak extra smal en ze groeien ook niet goed, omdat ze bijvoorbeeld splijten. De knieschijven zijn soms helemaal niet aangelegd of zijn afwijkend van vorm. Vaak zijn er nog andere afwijkingen aan het skelet en ook nierziekten komen bij mensen met dit syndroom voor.